Subsidies, stipendia en/of studiebeurzen voor vernieuwende activiteiten op het gebied van architectuur

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidies,  stipendia en/of studiebeurzen voor vernieuwende activiteiten, nationaal en internationaal, op het gebied van de architectuur, de stedenbouwkunde en de landschapsarchitectuur.

Toepassing

Financieel ondersteunen van vernieuwende activiteiten, nationaal en internationaal, op het gebied van de architectuur, de stedenbouwkunde en de landschapsarchitectuur in de ruimste zin van het woord. 
Het fonds tracht dit doel te bereiken onder meer door het ter beschikking stellen van (project)subsidies, stipendia en/of studiebeurzen.

Aanvragen

Zie contactgegevens.