Subsidies voor organisaties en initiatieven gericht op de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden en/of transgenders

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidies voor organisaties en initiatieven gericht op de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden en/of transgenders vanuit een feministisch en/of vrouwenrechtelijk perspectief. Het fonds ondersteunt ook vrouwenfondsen. Het afgelopen jaar is er in totaal € 5.559.845 aan subsidie verstrekt. Per aanvraag bedraagt de subsidie gemiddeld € 24.278.

Toepassing

Subsidies voor organisaties en initiatieven gericht op de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden en/of transgenders vanuit een feministisch en/of vrouwenrechtelijk perspectief.

Hierbij richt het fonds zich met name op:

 • Organisaties en projecten die vanuit een feministisch en/of vrouwenrechtelijk perspectief werken, zelf-geleid zijn door de vrouwen, meiden, transgender en/of intersekse personen op wie zij zich richten
 • Als missie de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden, transgender en/of intersekse personen hebben, en niet  slechts als de focus van één van hun programma’s
 • Zich hard maken voor structurele en fundamentele verandering
 • De nadruk leggen op omstreden en onderbelichte onderwerpen

Doelgroep

Ondanks grote verschillend in context, zijn de belangen van bepaalde groepen vrouwen, meiden, transgender en intersekse personen in de meeste maatschappijen (en sociale bewegingen) onderbelicht en/of omstreden. Dit zijn de groepen die het fonds meestal subsidieert.

Werkgebied

Het fonds heeft de flexibiliteit om overal ter wereld subsidies te verstrekken.

Voorwaarden

Het fonds subsidieert groepen en initiatieven die: 

 • Vanuit een feministisch en/of vrouwenrechtelijk perspectief werken
 • Zelf-geleid zijn door de vrouwen, meiden, transgender en/of intersekse personen op wie zij zich richten
 • Als missie de bevordering van de rechten van vrouwen, meiden, transgender en/of intersekse personen hebben, en niet slechts als de focus van één van hun programma’s
 • Zich hard maken voor structurele en fundamentele verandering
 • De nadruk leggen op omstreden en onderbelichte onderwerpen

Restricties

Onderstaande activiteiten en organisaties komen over het algemeen niet voor subsidie in aanmerking.

 • Groepen wiens missie en focus niet primair gericht is op het verbeteren van de rechten van vrouwen, meiden of trans en/of intersekse personen
 • Groepen die actief trachten de rechten van bepaalde vrouwen, meiden, trans- en intersekse personen te ontkennen op basis van wie ze zijn, het werk dat ze doen of hun maatschappelijke positie
 • Groepen wiens werk gericht is op het verbeteren van de levens van individuele vrouwen, meiden trans en/of intersekse personen zonder de omstandigheden die aanleiding geven tot onrecht fundamenteel aan te pakken
 • Groepen wiens primaire doel ontwikkelingswerk, humanitaire hulp, of liefdadigheid is, zoals: - activiteiten gericht op het genereren van inkomen en kredietprogramma’s
 • (In)formeel onderwijs, alfabetisering en traditionele vaardigheidstraining sociale voorzieningen, juridische dienstverlening en/of reguliere gezondheidszorg
 • Groepen die door mannen worden geleid (uitzondering: groepen geleid door transmannen)
 • Groepen in het Noorden die hun activiteiten uitvoeren in, of leidend zijn in samenwerkingen met, organisaties in het Zuiden en Oosten
 • Groepen die zijn opgericht door, of structureel of economisch afhankelijk zijn van, politieke partijen, overheidsinstellingen, of religieuze instellingen
 • Zakelijke ondernemingen
 • Individuen alleen via het nieuwe subsidiefonds Radical Love
 • Academisch onderzoek of studiebeurzen
 • Losstaande reissubsidies (kosten voor reizen kunnen echter wel onderdeel zijn van bredere subsidieaanvragen, mits ze in lijn zijn met de missie en strategieën van de groep)

Subsidie

Het fonds richt zich over het algemeen op organisaties en activiteiten die een jaarbudget hebben van minder dan €200.000 

Aanvragen

Online, via de website van het fonds, gedurende de aanvraagperiode.

Let op
Je kunt de subsidie alleen aanvragen gedurende de aanvraagperiode, welke over het algemeen slechts één maand is.

Relevante links