Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Fonds ter bevordering van de studie aan de universiteit. Subsidies voor studiereizen, excursies, wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband. Ook verstrekt het fonds subsidie voor de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops, voordrachten van buitenlandse geleerden aan de RUG en verstrekt het fonds op beperkte schaal boekenbeurzen.

Toepassing

  • Het subsidiëren van studiereizen in het buitenland door gevorderde studenten
  • Het subsidiëren van excursies door studenten die in het kader van de studie van belang zijn maar niet verplicht
  • Het subsidiëren van wetenschappelijke, culturele en sportieve activiteiten door studenten in verenigingsverband
  • Het verlenen van subsidie bij de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops in Groningen door eenheden van de RUG
  • Financiële steun bij voordrachten van buitenlandse geleerden aan de RUG
  • Het verlenen van boekenbeurzen (op beperkte schaal)
  • Het vestigen van bijzondere leerstoelen aan de RUG

Subsidie

De subsidies voor persoonlijke aanvragen liggen tussen € 140,- en € 300,-.  
De toewijzing voor buitenlandse studieverblijven buiten Europa is € 400.

Voorwaarden en aanvragen

Per deelregeling verschillend.
Zie links voor meer informatie.