Tijdelijke subsidie podiumkunst

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor kleinschalige live uitvoeringen waarbij publiek aanwezig is. De subsidie kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, dansers en theaterauteurs, maar ook door groepen, ensembles, muziekbands, etc. Belangrijk is dat deze uitvoeringen passen binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus en waarbij de veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek gegarandeerd zijn. Er is 500.000 euro beschikbaar, waarbij aanvragen op volgorde van binnenkomt worden afgehandeld.

Toepassing

Subsidie voor projecten en uitvoeringen die tijdens de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus kleinschalige live uitvoeringen op het gebied van podiumkunsten mogelijk maken. 

Daarnaast beoogt deze subsidie ook om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig mogelijkheden hebben om hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen.

Belangrijk is vooral dat het plan past binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus. Veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek moet gegarandeerd zijn.

De regeling richt zich op het live-element, wat wil zeggen op activiteiten waar het publiek direct bij aanwezig is. Pure online activiteiten komen dus niet in aanmerking. Wel kunnen online activiteiten een aanvullend onderdeel zijn van het publieksbereik en kan online aandacht worden gevraagd voor de activiteiten.

Doelgroep

Er kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, choreografen, dansers, musici maar ook muziek- en theaterauteurs. Daarnaast kan worden aangevraagd door groepen, ensembles, bands et cetera die niet al meerjarige ondersteuning van het fonds ontvangen.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet(en) de aanvrager(s) deel uitmaken van de professionele podiumkunsten. Als handvat wordt daarvoor gehanteerd dat de betrokkenen regelmatig optreden op podia (waaronder ook festivals) die een relevante programmering hebben in het genre of de discipline waarbinnen de groep of de performer opereert.

Subsidie

Er is een budget beschikbaar van 500.000 euro. Per aanvraag wordt maximaal 5.000 euro toegekend. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van indiening.

Aanvragen

Aanvragen moeten worden ingediend met behulp van het online aanvraagformulier (zie links).
Dit formulier wordt vanaf 18 mei 2020 opengesteld; je vindt de knop naar het aanvraagformulier vanaf die datum bovenaan de pagina van de link.

Meesturen
Je moet in ieder geval de onderstaande informatie meesturen in je aanvraag:

  • Wat is het doel van de activiteit?;
  • Welke uitvoerenden zijn betrokken bij de activiteit?;
  • Wat voor soort live-uitvoering wordt er ontwikkeld?
  • Welke middelen zijn hiervoor nodig?