Twaajaarlijkse prijs voor scholen

Prijzen
Twaajaarlijkse prijs voor een school die erin geslaagd is op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie, met creativiteit en inventiviteit en overdraagbaar naar andere scholen. De twee landelijke winnaars ontvangen een geldbedrag van € 7.000,-.

Doelgroep

  • Basis onderwijs
  • Voortgezet onderwijs

Regio

Nederland

Voorwaarden

  • Is de school erin geslaagd op een originele wijze een activiteit te ontplooien die toegesneden is op haar eigen situatie?
  • Getuigt de activiteit van creativiteit en inventiviteit?
  • Is de school in staat door deze activiteit aan haar (directe) omgeving duidelijk te maken dat zij op goede en doordachte wijze kan omgaan met de grote of kleine problemen en uitdagingen van deze tijd?
  • In hoeverre is de activiteit overdraagbaar naar andere scholen?
  • In hoeverre heeft de activiteit een plaats binnen het schoolbeleid? Sluit het project aan bij de wijze waarop de betreffende school gestalte geeft aan goed onderwijs?

Prijzen

De twee landelijke winnaars ontvangen een geldbedrag van € 7.000,-, de 'Bronzen Olifant' en een oorkonde.

Aanmelden

Via website fonds (zie links).