ubsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk. Het fonds is een samenwerking tussen een aantal grote Nederlandse fondsen die financiële steun bieden voor lokale initiatieven. 

Toepassing

De Samenwerkende fondsen geven financiële bijdragen aan sociale projecten in het Caribische deel van het Koninkrijk. Dat zijn projecten die mensen bij elkaar brengen. Die ontmoeting mogelijk maken tussen generaties en culturen. Projecten die de betrokkenheid en leefbaarheid in de wijk doen toenemen. Naast wijkopbouw ligt de nadruk op de eilanden op projecten voor jongeren, ouderen en kwetsbare mensen zoals mensen met een handicap of verslaafden.

Voorbeelden

 • verslavingproblematiek
 • activiteiten voor ouderen
 • armoedebestrijding
 • huiswerkbegeleiding
 • jeugdactiviteiten
 • huiselijk geweld
 • leefbaarheid in de buurt
 • schooluitval
 • opvoedingsondersteuning
 • eenzaamheidsbestrijding

Regio

Caribische deel van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius.

Voorwaarden

 • Uitsluitend aanvragen van organisaties en rechtspersonen (geen particulieren)
 • Project richt zich op wijkopbouw of sociale betrokkenheid
 • Project in het Caribische deel van het Koninkrijk

Subsidiabele kosten

 • Startbijdrage voor nieuwe initiatieven
 • Kosten voor het uitvoeren van activiteiten
 • Projectgebonden personeelskosten
 • Niet subsidiabel zijn reguliere exploitatiekosten en studiebeurzen.

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen). Dit formulier stuur je op naar een van Adviescolleges op de eilanden (zie link 'Adviescolleges').

In Nederland treed een van de deelnemende fondsen op als coördinator, op dit moment is dat het Oranjefonds.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand