Verstrekken achtergestelde leningen

Financiering en kredieten, Achtergestelde leningen
Verstrekken van achtergestelde leningen aan in Nederland gevestigde en succesvolle ondernemingen, die behoefte hebben aan versterking van het garantievermogen.

Toepassing

Een mezzanine lening biedt een ondernemer de mogelijkheid zijn garantievermogen te versterken zonder verwatering. Een mezzanine verschaft liquiditeit en flexibiliteit (aflossingsmogelijkheden) en zorgt voor extra hefboomwerking zodat het rendement op het aandelenkapitaal groeit.

Voorwaarden

  • Aantoonbaar winstgevend track record hebben en goede vooruitzichten op continuering van groei
  • Sterk management
  • > € 4 miljoen omzet
  • > 25 werknemers
  • Positieve EBITDA gedurende meerdere jaren

Bestedingsdoel

De meest voorkomende transacties zijn de (co-)financiering van:

  • Management buy-outs
  • Acquisities
  • Uitvoering geven aan een dividendbeleid en inkoop aandelen
  • Balansversterking (vanwege exponentiele groei van bijvoorbeeld werkkapitaal, buitenlandse activiteiten, etc.)