voor kleinschalige, lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika

Subsidies, Fondsen
Microgiften voor kleinschalige, lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika, bijvoorbeeld op het gebied van water en sanitatie, medische zorg, gezondheid, kwetsbare groepen en moeder en kind.

Toepassing

Directe en lokale steun aan kleinschalige particuliere initiatieven in Sub-Sahara Afrika door middel van microgiften. Deze financiële steun is vooral gericht op de ontwikkeling van de gezondheidszorg en hieraan gerelateerde onderwerpen. 

De voorkeur gaat uit naar rechtstreekse steun aan lokale organisaties. Bij hoge uitzondering wordt steun gegeven via stichtingen in Nederland.

Voorwaarden

  • Zie bijlage

Subsidies

De gemiddelde bijdrage is € 7.000,-.

Aanvragen

Elk kwartaal mogelijk, via standaard aanvraagformulier (zie bijlagen).

Let op
Alleen aanvragen die gedaan zijn via het standaard aanvraagformulier worden in behandeling genomen.