Wereldwijde subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied

Subsidies,
Fondsen,
Beurzen
Financieel ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek, met name op medisch gebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld onderzoek dat nodig is om nieuwe geneesmiddelen en / of andere medische behandelingen te ontwikkelen. Doelstelling is om tot 2024 circa 15 miljoen aan donaties te verstrekken. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen.

Toepassing

Het creëren van een internationaal platform voor de financiële en organisatorische ondersteuning van bepaalde wetenschappelijke onderzoeksprojecten op medisch gebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld onderzoek dat nodig is om nieuwe geneesmiddelen en / of andere medische behandelingen te ontwikkelen.

Het fonds richt zich hierbij met name op het identificeren van veelbelovende onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd aan universiteiten, ziekenhuizen en andere wetenschappelijke instellingen wereldwijd.

De ondersteuning zal in eerste instantie voornamelijk gericht zijn op de financiering van het onderliggende onderzoek.
Naarmate de organisatie van fonds en haar netwerk groeien, kan haar steun echter ook steeds meer een organisatorische dimensie krijgen.

Voorwaarden

 • Het project van de aanvrager moet voldoen aan de statutaire doelstellingen van het fonds (zie boven) en haar strategische richting
 • Het project moet voldoen aan de waarden die inherent zijn aan de doelstellingen van het fonds en haar beleid (ethische dimensie)
 • Het project moet passen binnen de werkingssfeer van de financieringscapaciteit en prioriteiten van het fonds
 • Het voorstel moet haalbaar en realistisch zijn

Subsidie

Het fonds heeft als doelstelling om tot 2024 in totaal 15 miljoen euro aan donaties te verstrekken.

Donaties kunnen in één keer of in verschillende termijnen worden gedaan, afhankelijk van het feit of bepaalde mijlpalen zijn bereikt. Dit is afhankelijk van het project en vastgelegd in de overeenkomst met het de aanvrager.

Aanvragen

Per e-mail.

Je kunt het hele jaar door subsidie aanvragen, waarbij in eerste instantie beoordeeld zal worden of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen van het fonds.

Het bestuur komt tweemaal per jaar bijeen om projecten te beoordelen en goed te keuren.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand