W.G. van den Boor's Ondersteuningsfonds

Subsidies, Fondsen
Financiële steun voor inwoners van Den-Haag en omstreken die buiten hun eigen toedoen in moeilijkheden zijn gekomen en niet meer in een simpele wijze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Toepassing

Deze stichting verleent financiële steun aan inwoners van 's-Gravenhage en omstreken, die buiten hun eigen toedoen in moeilijkheden zijn gekomen en niet meer in een simpele wijze van leven kunnen voorzien.

Voorwaarden

Er wordt geen steun gegeven aan instellingen en stichtingen, tenzij dit een bijdrage levert aan levensverbetering van bovengenoemde personen. 

Aanvragen

Zie contactgegevens.