Regelingen

2077 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor privé personen en organisaties en projecten met een maatschappelijk belang

  Financieel ondersteunen van privépersonen die daarvoor in aanmerking komen naar oordeel van het fonds. Hierbij kan het o.a. gaan om studiedoeleinden, medische behandeling, operatiekosten, ziektekosten...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek in het belang van de journalistieke sector

  Financiële ondersteuning van onderzoek gericht op het belang van de journalistieke sector in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten. Je kunt de subsidie het hele jaar door...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven

  Financieel en materieel ondersteunen van personen en organisaties die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven. Het fonds wil in de regio’s Utrecht en Rotterdam een belangrijk en...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitvoerende (podium)kunstenaars

  Subsidie voor professionele uitvoerende kunstenaars die in de periode 31 mei tot en met 31 december 2022 minimaal één betaald optreden hebben. De subsidie kan vervolgens weer gebruikt worden om kosten...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie verbetering gezondheidszorg: landelijke projecten en lokale projecten op het gebied van zorg en welzijn

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg. Er zijn twee soorten subsidies beschikbaar. Landelijke projectsubsidies voor (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ANBI's voor projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor Anbi instellingen (algemeen nut beogende instellingen) met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook gewerkt...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van de volksgezondheid

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg in met name de regio Rijnmond. Hierbij kan het gaan om o.a. verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek complicaties diabetes

  Subsidie voor wetenschappers die werken aan chronische microvasculaire diabetescomplicaties voor onderzoeksprojecten gericht op het boeken van vooruitgang in de vroegtijdige opsporing, behandeling of...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Meerjarige subsidie voor algemeen nut beogende instellingen, stichtingen en verenigingen

  Langdurige financiële ondersteuning voor culturele instellingen, medisch onderzoek, dierenwelzijn en kerkelijk werk/ontwikkelingssamenwerking. Het fonds geeft het doel van langjarige ondersteuning...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor medisch onderzoek in Nederland en medische projecten, drinkwatervoorzieningen en educatie in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor medisch research in Nederland, waaronder aan kanker gerelateerde onderzoeksprojecten. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor geneeskundige- en sociaal-medische zorg, projecten met...