Regelingen

1984 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij en sport in de gemeente Leeuwarden

  Subsidie voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij en sport in de gemeente Leeuwarden. Projecten moeten algemeen of breed toegankelijk zijn. Subsidiebedragen tussen € 500 en €1.500...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt

  Het lab is opgezet om innovatieve projecten en onderzoeken te stimuleren die bijdragen aan verbetering van de universitaire arbeidsmarkt. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele instellingen en wetenschap

  Subsidie voor professionele individuele kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan of een nieuwe richting op willen gaan en voor culturele instellingen op het gebied van kunst, cultuur en...

 4. Subsidies

  Subsidie voor sportaccommodaties

  Subsidie voor verenigingen en stichtingen die een bestaande sportaccommodatie in eigendom of beheer hebben voor verduurzaming van een bestaande sportaccommodatie. Hierbij kan het gaan om o.a...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor om met culturele, sociale, technologische en wetenschappelijke initiatieven de toekomst vriendelijker en leefbaarder te maken

  Het fonds richt zich op het stimuleren van multidisciplinair en creatief denken om de meest dringende en uitdagende problemen van onze tijd aan te pakken om een vriendelijker en leefbaarder toekomst...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor non-profits en liefdadigheidsinstellingen

  Internationaal fonds, gericht op non-profits en liefdadigheidsinstellingen in een groot aantal landen, waaronder Nederland. Het fonds verstrekt subsidie voor projecten die een positieve invloed hebben...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen om digitale technologie in te zetten ter bevordering van publieksbereik. De kern van je project moet een digitale component bevatten: dat kan een online platform...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op algemeen nut in het...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal zwakkeren, mensen en dieren in nood en culturele activiteiten

  Het financieel ondersteunen van sociaal zwakkeren, het verlenen van hulp aan mensen en natuur in noodsituaties ondersteuning van culturele activiteiten. Per jaar is er ca. € 20.000 subsidie...