Regelingen

2056 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor herbestemming, restauratie en verduurzaming van monumenten

  Deze subsidieregeling richt zich op de herbestemming, restauratie en verduurzaming van cultureel erfgoed in de provincie Noord-Holland. Natuurlijke personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en...

 2. Subsidies

  Subsidie voor het opstellen en uitvoeren van woonakkoorden

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor het opstellen en uitvoeren van woonakkoorden in Noord-Holland. Gemeenten en regio's in Noord-Holland kunnen subsidie aanvragen om samen met de provincie...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verduurzaming van dorps- en buurthuizen en wijkcentra

  Subsidie voor gebouwen met een publieksfunctie, zoals buurthuizen, dorpshuizen, wijkcentra of gemeenschapscentra, waar op non-profit basis ontmoetingsmogelijkheden worden geboden of sociaal-culturele...

 4. Subsidies

  Subsidie voor implementatieprojecten van patiënten- en cliëntenorganisaties

  Deze subsidieoproep is bedoeld voor implementatieprojecten van patiënten- en cliëntenorganisaties die bijdragen aan een duurzame verandering in de dagelijkse praktijk in de sectoren zorg, wonen...

 5. Subsidies

  Subsidie voor sport- en bewegingsinnovatie

  Deze regeling stimuleert innovatie in sport en bewegen door financiële ondersteuning te bieden voor het verkennen van innovatievragen en haalbaarheidsstudies in samenwerking met Sportinnovator-centra...

 6. Subsidies

  Subsidie voor een achternaamswijziging voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen

  Subsidie om de financiële drempel voor het aanvragen van een achternaamswijziging voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen te verlagen. De subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon...

 7. Subsidies

  Subsidie voor nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met impact

  Deze regeling biedt subsidie voor nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat impact heeft. De subsidie is bedoeld voor consortia van onderzoeksgroepen die door samenwerking...

 8. Subsidies

  Subsidie voor regionale mobiliteitsprogramma's

  De regeling is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan gemeenten en gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten met rechtspersoonlijkheid voor deelprogramma's en projecten gericht op het...

 9. Subsidies

  Subsidie voor professionele culturele instellingen in de provincie Limburg

  Subsidieregeling gericht op het behouden en versterken van een solide, krachtige en onderling verbonden provinciale culturele infrastructuur in Limburg. De regeling is bedoeld voor professionele...

 10. Subsidies

  Subsidie voor herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen en haventerreinen

  Subsidie voor fysieke maatregelen en procesmaatregelen gericht op de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland. De subsidie is bedoeld voor gemeenten en...