Subsidiekalender

augustus 2023

 1. 15 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor aanschaf en onderhoud muziekinstrumenten

  Financiële ondersteuning van getalenteerde muziekstudenten en afgestudeerde musici bij de aanschaf en onderhoud van een eigen muziekinstrument. Je dient tussen de 17 en 30 jaar oud te zijn en minimaal...

  -
 2. 15 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken voor voor vertalingen naar de talen van Midden- en Oost-Europa op het gebied van literatuur en de geesteswetenschappen. Subsidies worden toegekend aan...

  -
 3. 15 Aug
  Subsidies

  Subsidie voor activiteiten die het culturele klimaat in de provincie Groningen bevorderen

  Subsidie voor activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het culturele klimaat in de provincie Groningen. Bestemd voor activiteiten die primair met een artistiek doel worden georganiseerd...

  -
 4. 15 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie afwijkende projecten amateurkunst

  Subsidie voor amateurkunstenaars die een project project willen uitvoeren anders dan de reguliere uitvoeringen, samenwerkingsprojecten met andere partners uit het amateurveld, festivals en niet...

  -
 5. 16 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ontwerpers en vormgevers

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied vormgeving. Denk aan artistiek onderzoek, productontwikkeling en reflectie en debat. Er worden ook...

  -
 6. 18 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van studie, zorg, sociale cohesie en cultuur

  Subsidie voor kleinschalige projecten gericht op studie, zorg, cultuur en sociale cohesie, en bij voorkeur een combinatie van deze aandachtsgebieden. Subsidiebedragen liggen gemiddeld tussen de € 500...

 7. 18 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het terrein van de jeugdzorg

  Subsidie voor vernieuwende initiatieven en projecten op het terrein van de jeugdhulpverlening. Het fonds richt zich met name op projecten voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties in Nederland...

  -
 8. 19 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor genetisch onderzoek (internationaal)

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van nieuwe benaderingen en tegendraadse projecten op het gebied van genetisch onderzoek, met name onderzoek dat ondergewaardeerd wordt door...

  -
 9. 21 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitzonderlijke culturele projecten, gericht op een groot publiek

  Financiële ondersteuning van uitzonderlijke culturele projecten. Ondersteuning in de vorm van een garantie of een lening, in combinatie met een gegarandeerde afname van toegangskaarten, om zo extra te...

  -
 10. 23 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal-culturele initiatieven en minder kansrijke groepen in Leiden en omgeving

  Financiële steun voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt en voor sociaal-culturele initiatieven voor mensen die het minder gemakkelijk...

  -
 11. 24 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor speelplekken of een speelidee

  Financiële steun voor lokale buurtspeelruimte-initiatieven en toffe speelideeën van kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Projecten gericht op natuurlijk spelen en op het stimuleren van spelen in...

  -
 12. 27 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied

  Financieel ondersteunen van activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Per jaar is er €700.000 euro beschikbaar voor subsidie. Aanvragen kunnen per post of...

  -
 13. 31 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jeugdverlening

  Subsidie voor organisaties die zich bezig houden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zijn van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en...

  -
 14. 31 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunst- en cultuurprojecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de openbare ruimte

  Financiële ondersteuning van kunst- en cultuurprojecten in Nederland die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps...

  -
 15. 31 Aug
  Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van...

  -
 16. 31 Aug
  Subsidies,
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in Flevoland, gericht op cultuur en natuur

  Financiële ondersteuning voor projecten op het gebied van beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater, dans & film, natuur, wetenschap of buurtcultuur in de provincie...

 17. 31 Aug
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor stichtingen en verenigingen in de regio Groningen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties in de regio Groningen die actief zijn op het gebied van hergebruik, milieu, minima en het laten meedoen van mensen aan de samenleving. Je kunt het hele jaar...

  -
 18. 31 Aug
  Subsidies

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven in Amsterdam

  Subsidie voor het mogelijk maken van maatschappelijke initiatieven die beleidsterrein overstijgend zijn en door hun integrale aanpak een vernieuwende, effectievere of efficiëntere werkwijze realiseren...

  -
 19. 31 Aug
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij...

  -
 20. 31 Aug
  Subsidies

  Subsidie aanleg bos

  Subsidie voor gemeenten die een een perceel grond in eigendom hebben dat geschikt is voor de inrichting van een bos. De subsidie heeft betrekking op de voorbereiding en de inrichting van een bos op...

  -

september 2023

 1. 01 Sep
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor lokale goede doelen

  Financiële ondersteuning van lokale goede doelen met een breed maatschappelijk en sociaal draagvlak die een breed publiek aanspreken. Er moet een grote kans zijn dat het project binnen zes maanden...

  -
 2. 01 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de natuur en vogels

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het behoud en verbetering van de natuur, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand. Ook is er...

  -
 3. 01 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ANBI's voor projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor Anbi instellingen (algemeen nut beogende instellingen) met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook gewerkt...

  -
 4. 01 Sep
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie

  Subsidie voor voor het realiseren van een kleinschalig kunst of cultureel project of een manifestatie. Alle disciplines zijn mogelijk : debat, literatuur, beeldende kunst, podiumkunst, muziek...

  -
 5. 01 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor advies duurzaamheid en kwaliteitsverbetering van campings, vakantieparken en hotels

  Subsidie voor kwaliteitsverbetering of verduurzaming van middelgrote en kleine campings, vakantieparken en hotels in het midden en klein segment. De subsidie kan worden gebruikt voor het inhuren van...

  -