Subsidiekalender

september 2023

 1. 12 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor MKB haalbaarheidsprojecten

  Deze subsidieregeling ondersteunt MKB-ondernemingen in de provincie Noord-Holland bij het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten gericht op de ontwikkeling van innovatieve technologieën, producten...

  -
 2. 14 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor kunstenaars, cultuurmakers of culturele organisaties

  Subsidie voor kunstenaars, cultuurmakers of culturele organisaties voor projecten op het gebied van kunst, cultuur, cultuureducatie en talentontwikkeling. Cultuurmakers en culturele organisaties...

  -
 3. 14 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele organisaties en andere cultuurmakers

  Subsidie voor culturele projecten die die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat en de ambities en doelstellingen uit het cultuurplan, zoals opgesteld door de subsidieverstrekker. Het...

  -
 4. 15 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. onderzoek op het gebied van archeologie en antropologie

  Subsidie voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden archeologie en de fysische antropologie. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor publicatiekosten van met name proefschriften en voor...

  -
 5. 15 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties in de culturele en erfgoedsector en het welzijn van mensen

  Subsidie voor organisaties in de culturele en erfgoedsector en goede doelen die zich inzetten voor het welzijn van mensen. De voorkeur gaat uit naar instellingen met een ondernemende, innovatieve...

  -
 6. 15 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jonge journalisten die grensverleggende reportages willen maken

  Financiële ondersteuning voor professionele journalisten jonger dan 35 jaar, die buitenlandreportages willen maken en te weinig middelen hebben kunnen vergaren. Je kunt maximaal € 4.000 aanvragen voor...

  -
 7. 15 Sep
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor Nederlands medisch onderzoek

  Financiële steun voor Nederlands medisch wetenschappelijk onderzoek door jonge al of nog niet gepromoveerde onderzoekers tot 30 jaar. De subsidie varieert tussen de € 500 en € 12.000 en moet gebruikt...

  -
 8. 15 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor verkeersveiligheidsprojecten in provincie Groningen

  De subsidieregeling is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid in de provincie Groningen en kan worden aangevraagd door gemeenten binnen de provincie. De regeling richt zich op projecten...

  -
 9. 15 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie muzikale projecten voor jongeren regio Haaglanden

  Financieel ondersteunen van projecten voor jongeren met als doel het bevorderen, stimuleren en ontplooien van muzikale activiteiten in de regio Haaglanden. Subsidiebedragen liggen doorgaans tussen ca...

  -
 10. 16 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten met een ideëel, sociaal of maatschappelijk karakter in Middelstum

  Subsidie voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter, gericht op o.a. kunst, cultuur, sport, gezondheid, zorg, recreatie, educatie, natuur en milieu. De activiteiten en/of...

  -
 11. 17 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kunst en cultuur, stad en provincie Utrecht

  Financiële ondersteuning van kunst -en cultuurprojecten in de provincie Utrecht. Het project moet van betekenis zijn voor de stad en/of provincie Utrecht, met aandacht voor het ongewone. Een aanvraag...

  -
 12. 17 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunst

  Subsidie voor projecten op het gebied van eigentijdse kunst, zowel beeldende kunst als podiumkunsten, met een bovenregionale uitstraling. Het is in ieder geval belangrijk dat je project onderscheidend...

  -
 13. 17 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

  Subsidie bedoeld voor makers en culturele organisaties in de provincie Noord-Brabant die een ontwikkelambitie hebben op zowel artistiek als zakelijk gebied. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd...

  -
 14. 17 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

  Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van ontwikkelingshulp, gezondheidszorg, kerk en levensbeschouwing, onderwijs en onderzoek en kunst en cultuur. Er is...

  -
 15. 19 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en fysiotherapiepraktijken

  Subsidie voor activiteiten gericht op het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te...

  -
 16. 19 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met impact

  Deze regeling biedt subsidie voor nieuwsgierigheidsgedreven fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat impact heeft. De subsidie is bedoeld voor consortia van onderzoeksgroepen die door samenwerking...

  -
 17. 21 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie journalistieke producties en oprichting plaatselijke mediafondsen

  Subsidie voor het opzetten van gemeentelijke mediafondsen in Zuid-Holland, die zelfstandig subsidie kunnen verstrekke voor journalistieke producties. Daarnaast kunnen er zelfstandig subsidies worden...

  -
 18. 25 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in de Achterhoek

  Subsidie voor vernieuwende initiatieven tot verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek, gericht op het verbeteren en versterken van sociale en maatschappelijke verhoudingen in de Achterhoek...

  -
 19. 27 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen op het gebied van cultuur, vormgeving en architectuur

  Subsidie voor culturele instellingen of organisaties op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur voor een- of tweejarig activiteitenprogramma die bijdragen aan het bevorderen van...

  -
 20. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten op het gebied van de monumentenzorg

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincies Friesland en Groningen. Hierbij gaat het o.a. om de restauratie van (kerk)torens, kerken, pastorieën, glas...

  -
 21. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie restauratie van mobiel erfgoed, waaronder rollend materieel zoals stoomlocomotieven

  Subsidie voor het ondersteunen van de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder voor stoomlocomotieven. Het fonds kent vier keer per jaar bedragen toe...

  -
 22. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor monumentenzorg in de provincie Groningen

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de monumentenzorg in de provincie Groningen, met uitzondering van kerkgebouwen. Voorbeelden zijn de aankoop of restauratie van molens, de...

  -
 23. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor restauratie en bouwkundige projecten in Amsterdam, Utrecht en Haarlem

  Subsidie voor projecten op het gebied van de monumentenzorg ten behoeve van bouwkundige projecten in Amsterdam, Utrecht en Haarlem. In het verleden is er o.a. subsidie verstrekt voor de restauratie...

  -
 24. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie restauratie onroerende en varende monumenten

  Subsidie voor de restauratie van onroerende monumenten in de provincies Zuid-Holland en Zeeland, waaronder monumentale kerken. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie voor de restauratie van varende...

  -
 25. 28 Sep
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor industriële vormgeving en interieurontwerp en beurzen voor beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, architecten en...

  -