Subsidies

1751 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen,
  Financieringen en kredieten,
  Microkrediet

  Subsidie voor o.a. cultuur, mensenrechten, milieu, filosofie en ontwikkelingshulp

  Relatief klein familiefonds met een interessante geschiedenis. Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van o.a. cultuur, mensenrechten, ontwikkelingshulp...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten, kunst en cultuur, zorg en welzijn

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke en sociale initiatieven in de regio Drenthe gericht op ouderen, gehandicapten, zieken, zorgbehoevende jongeren en de sociaal zwakkeren, alsook medische...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op snijvlak van urban sport en cultuur

  Via deze subsidieregeling kun je subsidie aanvragen voor projecten op het snijvlak van urban sport en cultuur. Het aangevraagde subsidiebedrag bedraagt minimaal €500 en maximaal €5.000. De subsidie...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn, vorming of educatie

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het het gebied van welzijn, vorming en educatie die bij voorkeur vernieuwend of veranderend van aard zijn. Het fonds heeft in het bijzonder...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de opleiding van kinderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de opleiding van kinderen. Per jaar is er ca. € 181.000 subsidie beschikbaar. Een deel van het bestemd voor opleiding van kinderen in...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten voor weinig draagkrachtige ouderen Metropoolregio

  Het financieel ondersteunen van projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de Metropoolregio Amsterdam (= stadsregio Amsterdam aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland)...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor uitbreiding vaarnetwerk

  Subsidie gericht op het verbeteren en uitbreiden van het vaarnetwerk voor de kleinere pleziervaart in Noord-Holland. Subsidie kan worden verstrekt voor fysieke werkzaamheden gericht op het oplossen...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op dierenwelzijn

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten van stichtingen en particulieren, gericht op dierenwelzijn. Je kunt de subsidie schrijftelijk aanvragen. Toepassing Het fonds richt zich op het...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor schrijven en publiceren van boeken over geschiedenis en letteren

  Subsidie voor o.a. uitgeverijen en onderzoekers gericht op het ondersteunen van historisch onderzoek op het terrein van de Nederlandse geschiedenis in brede zin. Onderzoek projecten die ondersteund...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten van charitatieve algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van projecten van charitatieve algemeen nut beogende instellingen. Toepassing Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten van charitatieve algemeen nut...