Subsidies

1717 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van de volksgezondheid

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg in met name de regio Rijnmond. Hierbij kan het gaan om o.a. verbetering van patiëntenzorg, duurzaamheid van zorg en...

 2. Subsidies

  Subsidie voor kleine en middelgrote musea

  Subsidie voor het verbeteren van de kwaliteit van het museale aanbod en het weerbaarder maken van de museale sector. De subsidie kan gebruikt worden voor vernieuwing van de vaste tentoonstelling of...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen met chronische aandoening

  Subsidie voor het ondersteunen van vernieuwende initiatieven die de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening verbeteren en bijdragen aan meer eigen regie. Het fonds heeft in de...

 4. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. onderzoek op het gebied van archeologie en antropologie

  Subsidie voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden archeologie en de fysische antropologie. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor publicatiekosten van met name proefschriften en voor...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige documenten

  Subsidie voor individuele vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning of andere geldige verblijfsdocumenten. Hierbij gaat het om zaken als voeding, kleding, medische zorg en onderwijs, maar ook om...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op natuur, milieu en klimaatverandering

  Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor het milieu en natuur en het tegengaan van klimaatverandering. Hierbij is er in het bijzonder aandacht voor projecten die gericht zijn op het tegengaan...

 7. Subsidies

  Subsidie bescherming dieren en planten

  Subsidie voor de bescherming van dier- en plantsoorten. De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke- en rechtspersonen. De subsidie bedraagt maximaal 95% van de totale subsidiabele...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kansen voor jongeren, biodiversiteit en duurzaamheid

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op het vergroten van de maatschappelijke kansen van jongeren en jongvolwassenen door het bevorderen van hun ontwikkeling door middel van (financiële) educatie...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan meer kennis over het levenseinde

  Subsidie voor projecten en activiteiten die bijdragen aan meer kennis over eigen regie op het levenseinde. Het fonds subsidieert o.a. wetenschappelijk en journalistiek onderzoek. onderwijs aan...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunst en cultuur, onderwijs en onderzoek en ontwikkelingshulp

  Subsidie voor projecten die het algemeen belang dienen. Hierbij richt het fonds zich met name op kunst en cultuur en onderwijs en onderzoek in Nederland en ontwikkelingshulp in Nepal. Je kunt de...