Subsidies

1649 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of (andere) algemeen nut beogende doelen. In het bijzonder richt het fonds zich hierbij op...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek, gericht op verbetering van de gezondheidszorg

  Subsidie voor het verbeteren van de gezondheidszorg door innovatief onderzoek. De projecten kunnen betrekking hebben op de eerste- of tweedelijnszorg. Ook openbare, poliklinische of klinische farmacie...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur, natuurbescherming en maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van culturele doelen, projecten die de natuur beschermen en maatschappelijke projecten. De aanvraag moet betrekking hebben op een specifiek project waarbij de subsidie echt het...

 4. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor projecten op het gebied van verbetering van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verbeteren van de leefomstandigheden in steden voor de onderste klasse van de bevolking in ontwikkelingslanden. Ook is er subsidie...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende organisaties en projecten, waaronder kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en andere algemeen nut beogende...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Rooms-Katholieke Parochies

  Financieel ondersteunen van noodlijdende Rooms-Katholieke Parochies in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Per jaar is er tussen de € 5.000 en € 54.376 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie...

 7. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuur, dieren, sociale cohesie, biologische landbouw en creatieve ontwikkeling jongeren.

  Ondersteuning van organisaties en stichtingen uit Tilburg en omgeving die zich inzetten voor behoud van de natuur, welzijn van dieren, sociale cohesie, duurzame biologische landbouw en/of creatieve...

 8. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie en studiebeurzen voor muziek en textiele vormgeving

  Financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgonderwijs of -onderzoek in het buitenland, in de muziek of de textiele vormgeving. Ook Friese projecten op het gebied van de muziek of...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor wetenschappers, artsen en organisaties bij wetenschappelijke projecten op de gebieden kanker en visuele handicaps bij kinderen en jonge mensen

  Financiële ondersteuning van wetenschappers, artsen en organisaties bij wetenschappelijke projecten op de gebieden kanker en visuele stoornissen bij kinderen en jonge mensen. Per jaar is er ca. € 441...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied

  Financieel ondersteunen van activiteiten in Leeuwarden en omgeving op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Per jaar is er €700.000 euro beschikbaar voor subsidie. Aanvragen kunnen per post of...