Subsidies

1751 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten voor klimaatadaptatie

  Deze subsidieregeling stimuleert gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten om aanvullende maatregelen te nemen voor een klimaatbestendige en waterrobuuste leefomgeving. De regeling ondersteunt...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Fotografiebeurzen voor Vrouwelijke en Non-Binaire Documentairefotografen

  Beurzen van $5.000 ter ondersteuning van fotografieprojecten van vrouwelijke, non-binaire, transgender en interseksuele documentairefotografen. Deze beurzen zijn bedoeld voor nieuwe of lopende...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Onderzoekssubsidie voor journalistieke sector en samenwerkingsverbanden

  De subsidieregeling heeft als doel het financieren van (wetenschappelijk) onderzoek ten behoeve van de journalistieke bedrijfstak, met name onderzoek gericht op journalistieke informatiebronnen...

 4. Subsidies

  Subsidie voor gemeenten en waterschappen voor voorkomen wateroverlast

  De subsidieregeling is bedoeld om wateroverlast te voorkomen of te beperken en de gevolgen van droogte of overstromingen te minimaliseren. Deze regeling biedt subsidie aan gemeenten, provincie en...

 5. Subsidies

  Subsidie voor hoogleraren, universitair (hoofd)docenten, of onderzoekers

  Deze subsidiecall is bedoeld voor onderzoekers die wetenschappelijke bijeenkomsten of ontmoetingen willen organiseren op het gebied van de exacte en natuurwetenschappen. De bijeenkomsten of...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar effectiviteit integrale preventie-aanpak

  De subsidieregeling richt zich op onderzoek naar de effectiviteit van integrale preventie-aanpakken voor complexe gezondheidsvraagstukken. Onderzoek kan zich richten op mentale gezondheid, seksuele...

 7. Subsidies

  Subsidie voor onderzoek naar alcoholpreventie en kennishiaten

  Deze subsidieregeling is gericht op het ondersteunen van onderzoek naar kennishiaten op het gebied van alcoholpreventie. Onderzoeksorganisaties en ondernemingen kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen...

 8. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika

  Deze regeling biedt subsidies voor kleinschalige lokale gezondheidsinitiatieven (projecten) in Sub-Sahara Afrika op het gebied van thema's als schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WASH)...

 9. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en kerken

  Deze subsidieregeling is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de bezinning over vraagstukken op het grensvlak van geloof en samenleving. De regeling richt zich op organisaties die projecten...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor erfgoed stichtingen en verenigingen die met vrijwilligers werken

  Subsidie voor organisaties zonder winstoogmerk die met vrijwilligers werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed in Nederland en het Caribisch...