Subsidies

1719 resultaten gevonden

 1. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties van algemeen nut, zoals stichtingen en verenigingen

  Subsidie voor organisaties van algemeen nut, zoals stichtingen en verenigingen. De subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten op oudheidkundig, heemkundig en museaal gebied. Ook kan er subsidie...

 2. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, cultuur en gezondheid

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op mensenrechten, waaronder vrijheid van meningsuiting. Daarnaast richt het fonds zich op het het financieel ondersteunen van personen...

 3. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele instellingen en wetenschap

  Subsidie voor professionele individuele kunstenaars die aan het begin van hun carrière staan of een nieuwe richting op willen gaan en organisaties op het gebied van cultuur en wetenschap. Het fonds...

 4. Subsidies

  Subsidie huurderorganisaties en belangen huurders

  Subsidie voor organisaties en projecten die gericht zijn op het versterken van de belangenbehartiging en participatie van huurders, het vergroten van de organisatiegraad voor huurders en voor...

 5. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Joodse gemeenschappen in heel Europa

  Subsidie voor professionals en opvoeders in de Joodse gemeenschap, gericht op het opbouwen en uitbouwen van Joodse gemeenschappen. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, jeugdorganisaties, Joodse...

 6. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele organisaties en andere cultuurmakers

  Subsidie voor culturele projecten die die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat en de ambities en doelstellingen uit het cultuurplan, zoals opgesteld door de subsidieverstrekker. Het...

 7. Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs medisch specialisten oncologie en heelkunde

  Subsidie voor onderzoek op het gebied van oncologie en oogheelkunde, waarbij de financiële ondersteuning vooral gericht is op het verstrekken van studiebeurzen aan assistenten in opleiding tot medisch...

 8. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op gezonde leefstijl en problemen rondom o.a. alcohol, tabak, drugs en overgewicht

  Financiële ondersteuning voor activiteiten en interventies die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving van inwoners van een gemeente, waarbij wordt ingezet op...

 9. Subsidies

  Subsidie voor gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisaties voor de organisatie van een sportevenement

  Gemeenten, sportverenigingen, sportbonden of evenementenorganisatoren kunnen subsidie aanvragen voor de organisatie en uitvoering van een topsportevenement, breedtesportevenement of een evenement...

 10. Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op ouderen, ouderenzorg, sociale projecten en armoedebestrijding

  Subsidie voor initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Het fonds kent een aantal subsidieprogramma's. Het algemeen subsidieprogramma staat open...