Natuur, milieu en energie

ARTIS verwerft met Fondswervingonline subsidies en fondsen voor speciale projecten buiten regulier werkgebied

ARTIs - Tijger

Als je door de levendige straten van Amsterdam loopt, ontdek je misschien een groene oase die bekend staat als ARTIS. Deze historische dierentuin, opgericht in 1838, is meer dan een toevluchtsoord voor dieren; het is een kruispunt waar natuur, cultuur en erfgoed samenkomen. Met meer dan 1,4 miljoen bezoekers per jaar, speelt ARTIS een cruciale rol in het onderwijzen en inspireren van een breed publiek om zorgvuldig met de natuur om te gaan. Fondswervingonline heeft een specifieke rol gespeeld in het ondersteunen van ARTIS bij het vinden van subsidies en fondsen voor projecten buiten hun reguliere werkgebied. 

De natuur naar de stad te brengen

De reis van ARTIS begon in de 19e eeuw, toen drie visionairen, Westerman, Werlemann en Wijsmuller, besloten de natuur naar de stad te brengen.

Nu, bijna twee eeuwen later, staat ARTIS bekend als een van de oudste dierentuinen ter wereld, waar eeuwenoude bomen en 27 Rijksmonumenten staan.

De rol van Fondswervingonline in het ondersteunen van ARTIS

Fondswervingonline heeft een specifieke rol gespeeld in het ondersteunen van ARTIS bij het vinden van subsidies en fondsen voor projecten buiten hun reguliere werkgebied.

Intensieve fondsenwervingscampagnes en hun impact

Grote projecten zoals het Groote Museum, het Leeuwenverblijf en het toekomstige Aquarium zijn tot stand gekomen dankzij een aanzienlijk aandeel in particuliere donaties, verzameld door intensieve fondsenwervingscampagnes.

Deze projecten illustreren hoe ARTIS de natuur op inventieve wijze dichterbij brengt en een platform biedt voor discussie over de menselijke interactie met de natuur.

Uitdagingen trotseren

In de loop der jaren heeft ARTIS zijn erfgoed zorgvuldig onderhouden en verduurzaamd, ondanks de complexe en kostbare uitdagingen die gepaard gaan met het restaureren van historische structuren.

Het park heeft ook zijn groene functie in de stad versterkt, waarmee het zijn positie als cruciale speler in stedelijk groen behoudt.

De kracht van vrijwilligers 

Bijna 330 toegewijde vrijwilligers spelen een sleutelrol in het bieden van een uitzonderlijke bezoekerservaring en ondersteunen de educatieve missie van ARTIS. Hun inspanningen dragen bij aan het brede en diverse aanbod van publieksbegeleiding en activiteiten.

Visie voor de toekomst

In de dynamische wereld van vandaag ziet ARTIS de groeiende trend van publiek-private samenwerkingen.

Deze ontwikkelingen openen nieuwe wegen voor innovatie en duurzaamheid binnen de organisatie.

Advies voor toekomstige fondsenwervers

ARTIS benadrukt het belang van het zich verdiepen in de ontvanger en het schrijven van heldere, bondige teksten voor degenen die op zoek zijn naar funding voor hun organisaties of projecten.

Meer Informatie

Voor meer informatie over ARTIS, en hoe je kunt bijdragen, bezoek hun website.