Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk

Dankzij Fondswervingonline hebben we fondsen gevonden voor ons project ter bevordering van inclusief onderwijs

Stichting Niketan lid van Fondswervingonline

Als initiatiefnemer van Fondswervingonline ben ik ontzettend blij wanneer leden van Fondswervingonline daadwerkelijk impact kunnen maken en zo bijdragen aan een wereld die iets mooier en beter wordt. Een uitstekend voorbeeld hiervan is Stichting Niketan, die hoogwaardige zorg en onderwijs biedt aan kinderen met complexe handicaps in Bangladesh. In dit artikel lees je hoe Niketan haar missie verwezenlijkt en impact heeft op het leven van kinderen met motorische, verstandelijke of meervoudige handicaps in Bangladesh.

"Dankzij Fondswervingonline zijn we erin geslaagd om fondsen te vinden die ons werk, zoals ons inclusief onderwijsproject, ondersteunen. We hebben in totaal ongeveer 60.000 euro via dit platform binnengehaald. Dit stelt ons in staat om een positieve impact te maken op de gemeenschappen die we dienen."

Niketan slaagt erin € 60.000 in te zamelen via Fondswervingonline

"Dankzij Fondswervingonline zijn we erin geslaagd om fondsen te vinden die ons werk, zoals ons inclusief onderwijsproject, ondersteunen. We hebben in totaal ongeveer 60.000 euro via dit platform binnengehaald. Dit stelt ons in staat om een positieve impact te maken op de gemeenschappen die we dienen."

Maar het is belangrijk om bij het begin te beginnen. Zo krijg je inzicht in hoe de inzet van een enkel individu kan leiden tot een beweging die significant bijdraagt aan de verbetering van levens van vele kinderen met complexe handicaps in Bangladesh.

Hoe een ontmoeting met Sayed leidde tot de oprichting van Stichting Niketan

Het verhaal van Niketan begon eigenlijk in 1993, toen Antoinette Termoshuizen een fietstocht van Indonesië naar Nederland maakte om geld in te zamelen voor een Nederlandse stichting. Tijdens haar verblijf in het dorpje Falsathia in Bangladesh ontmoette ze Sayed.

Sayed was een gezonde jongen tot zijn zesde levensjaar. Op die leeftijd kreeg hij een hersenvliesontsteking. De lokale artsen behandelden hem verkeerd door eerst het verkeerde te behandelen en hem vervolgens 120 injecties te geven in één week. Als gevolg van deze foutieve behandeling raakte Sayed spastisch in zowel zijn armen als benen. Hij was volledig afhankelijk van zijn zus en moeder. Omdat zij niet altijd tijd hadden om hem ergens naartoe te brengen, bracht hij veel tijd thuis door. Antoinette beloofde hem te helpen.

In 1995 reisde Antoinette naar Bangladesh om een kinderdagcentrum op te zetten voor kinderen met motorische, verstandelijke of meervoudige handicaps. In 1998 keerde Antoinette definitief terug naar Nederland en richtte ze Stichting Niketan op om blijvende steun te bieden aan de kinderen in Bangladesh.

"Onze motivatie is gelijke rechten," zegt Antoinette. "De plaats waar je geboren bent, bepaalt vaak je leven en toekomst. Kinderen met complexe beperkingen hebben in veel landen geen kans. Ze worden opgesloten, verwaarloosd en uitgesloten van de gemeenschap. Ze zijn vaak ook slachtoffer van huiselijk of seksueel geweld. Ze worden gezien als minderwaardig en er bestaan negatieve denkbeelden en verwachtingen over wat ze wel en niet kunnen. Deze kinderen krijgen geen eerlijke kans om zich te ontwikkelen."

 

Dromen van een wereld waarin kinderen en jongeren met een complexe handicap geaccepteerd worden en naar school kunnen

Niketan biedt hoogwaardige zorg en onderwijs aan kinderen met een complexe handicap in Bangladesh. Antoinette benadrukt: "We dromen van een wereld waarin kinderen en jongeren met een complexe handicap geaccepteerd worden en naar school kunnen. Een wereld waarin ze zelf kunnen beslissen over hun toekomst."

Bij Niketan bieden we kinderen met een complexe handicap onderwijs, een voedzame maaltijd en paramedische zorg. Naarmate ze ouder worden, blijven we hen volgen en passen we onze zorg aan op hun individuele behoeften. We helpen hen op te komen voor zichzelf en hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast ondersteunen we de families, zorgverleners en leerkrachten om beter te begrijpen wat het kind nodig heeft.

Met Niketan bieden we kinderen met een complexe handicap in Bangladesh een uitgebreid zorgpakket. Op districtsniveau dragen we direct bij aan de structurele verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen en jongvolwassenen met complexe verstandelijke of lichamelijke handicaps.

Een daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit van leven van kinderen met een complexe handicap is alleen mogelijk door een holistische aanpak die alle aspecten van hun leven omvat. We leggen verbindingen met hun sociale netwerk en werken samen met lokale partijen zoals overheden, politie en medische zorg. We streven naar lokale initiatieven en leiderschap, in plaats van afhankelijk te zijn van de nationale overheid. Samen met families, partnerorganisaties en andere lokale betrokkenen werken we zelfstandig aan duurzame oplossingen. Ons doel is uiteindelijk om zelfvoorzienend te worden binnen de Bengaalse context, zodat financiële steun vanuit Nederland niet langer nodig is.

Vrijwilligers: Een belangrijke rol in inclusie en ondersteuning

Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol spelen bij het versterken van non-profitinstellingen en het bevorderen van hun missie. Hun inzet draagt bij aan het realiseren van sociale doelen en het verbeteren van gemeenschappen.

Bovendien zegt de inzet van vrijwilligers ook iets over de betrokkenheid en draagvlak voor een project. Het is daarom niet vreemd dat subsidieverstrekkers en fondsen vaak kijken of er vrijwilligers betrokken zijn bij het project, of dit zelfs als voorwaarde stellen.

Bij Niketan speelt de inzet van vrijwilligers ook een belangrijke rol. Antoinette legt uit: "Om de bewustwording in de gemeenschap te vergroten en een positievere houding te creëren ten opzichte van mensen met een handicap, werken we met 90 vrijwilligers uit de gemeenschap, waaronder middelbare scholieren en studenten, als maatjes voor kinderen met een handicap. We hebben al 9 jaar ervaring met dit maatjes-systeem. Een vrijwilliger, een maatje, besteedt één tot twee uur per week met het kind. Ze spelen samen, ondersteunen de moeder en bieden hulp aan de familie. De vrijwilliger neemt het kind ook mee naar buiten, zodat het andere mensen ontmoet. Dit helpt de negatieve stigmatisering te verminderen. We bieden verschillende trainingen aan deze vrijwilligers, zodat ze meer kennis krijgen over diverse handicaps, de stigma's en de noodzaak van inclusie. Ze leren ook hoe ze families kunnen ondersteunen en een vertrouwensband met het kind kunnen opbouwen."

Trots op wat we hebben bereikt

Antoinette vertelt: "Ik ben trots op veel van wat we hebben bereikt bij Niketan. We hebben drie speciale onderwijsscholen, een zorgboerderij, praktijkonderwijs en mantelzorg in 20 dorpen in Bangladesh gerealiseerd. Ik ben ontzettend trots op de ouders die hebben geleerd om hun kinderen te waarderen op basis van hun capaciteiten in plaats van hen te beoordelen op wat ze niet kunnen. 

Daarnaast ben ik ook erg trots op de seksuele voorlichting die we de afgelopen jaren aan jongeren met een complexe beperking hebben gegeven. Dit was geen gemakkelijke taak vanwege het enorme stigma en het controversiële karakter van het onderwerp."

In één dag hadden we een bedrag van 30.000 euro opgehaald

Succesvol zijn met fondsenwerving kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals het doel van de fondsenwerving, de aard van de organisatie en de marktomstandigheden. Over het algemeen kan het een uitdagend proces zijn, maar er zijn stappen die genomen kunnen worden om de kans op succes te vergroten.

Ook Niketan kan hierover meepraten, zoals blijkt uit hun Sinterklaasactie in samenwerking met Exact. Antoinette legt uit: "Medewerkers van Exact werden ingezet om klanten te bellen met de vraag of ze hun 'schoentje' mochten zetten. We vroegen mensen om het schoentje te vullen met lesmateriaal, hulpmiddelen en gezonde maaltijden."

In slechts één dag hadden we een bedrag van 30.000 euro opgehaald."

Impact Award

Het is voor non-profit instellingen verstandig om de impact van hun projecten te meten. 

Het biedt niet alleen inzichten die subsidieverstrekkers en fondsen helpen bij het beoordelen van de effectiviteit en waarde van projecten, maar het stelt je als non-profitorganisaties ook in staat om je prestaties te verbeteren en de gewenste impact te vergroten.

Ook Niketan meet de impact van haar werk. Antoinette zegt: "We verzamelen gegevens door middel van interviews met kinderen, ouders en andere betrokkenen. Deze gegevens worden gedeeld als 'verhalen van meest significante verandering' op de website van de stichting. Daarnaast volgen we de voortgang van de kinderen aan de hand van individuele plannen, waarbij de gegevens worden bijgehouden in speciaal ontwikkelde Excel-bestanden."

In 2021 werd Niketan bekroond met de Impact Award vanwege hun aanpak tijdens de coronapandemie.

Samenwerking met andere organisaties

Voor non-profit instellingen kan het interessant zijn om samen te werken met andere organisaties. Door samen te werken kun je je impact vergroten, je project versterken en duurzame verandering bevorderen.

Een voorbeeld van zo’n samenwerking is te zien bij Niketan, die graag kennis deelt en heeft samengewerkt met KIT, Rutgers, RedOrange en opleidingsinstituten in Bangladesh in het kader van een NUFFIC-project. 

Antoinette legt uit: "Het project richt zich op het verbeteren van SRG-informatie en inclusieve gezondheidsdiensten. Om dit te bereiken worden diverse trainingen gegeven aan gezondheidswerkers, supervisors en SRG-trainers op het gebied van lesmethoden, curriculumontwikkeling en inclusiviteit. Sinds de start van het project in 2019 hebben 33 instituten voor technisch en beroepsonderwijs nu een verbeterd curriculum. Ongeveer 460 gezondheidsfunctionarissen bieden verbeterd toezicht en ondersteuning voor SRGR-diensten."

Een ander voorbeeld van effectieve samenwerking is die tussen Niketan en Biblionef Nederland.

In een wereld waarin negatieve percepties en beperkte verwachtingen vaak de grootste hindernissen vormen voor kinderen met een beperking biedt het kinderboek "Mijn naam is Runa" hoop. 

Dit boek, een samenwerking tussen Biblionef Nederland en Niketan, belicht de kracht en vastberadenheid van een jong meisje met spastische verlamming uit Bangladesh Het boek motiveert kinderen door te laten zien dat obstakels overwonnen kunnen worden. Het bevordert begrip en empathie en draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen om hun dromen te realiseren.

Inmiddels heeft het boek 20 basisscholen bereikt en wordt het gebruikt door meer dan 150 leerkrachten.

Antoinette vertelt: “Tijdens een bezoek aan Bangladesh had ik de gelegenheid om twee scholen te bezoeken en een les over 'Runa' bij te wonen. De gesprekken met de leerkrachten en leerlingen maakten een diepe indruk op me.”

Of zoals een leerkracht van basisschool Ulail opmerkte: "Eerder dacht ik dat mensen met een handicap anders waren, dat ze andere gevoelens hadden dan mensen zonder handicap. Nu realiseer ik me echter dat ze net als wij zijn, misschien zelfs sterker."

Meer informatie

Wil je meer weten over de impact die Niketan maakt op kinderen met een complexe handicap in Bangladesh? Neem dan een kijkje op hun website.