Onderzoek en ontwikkeling

Erasmus MC Foundation gebruikt Fondswervingonline om nieuwe fondsen te vinden, maar ook meer kennis te vergaren

Erasmus-MC-transformed

Als oprichter van Fondswervingonline ben ik altijd enthousiast om te zien hoe verschillende organisaties ons platform gebruiken om hun doelen te bereiken. Een bijzonder inspirerend voorbeeld is de Erasmus MC Foundation, het officiële steunfonds van het Erasmus Medisch Centrum, dat dankzij Fondswervingonline nieuwe fondsen heeft kunnen vinden en hun kennis over bestaande fondsen heeft kunnen uitbreiden. Dit is hun verhaal.

Een innovatieve aanpak in de gezondheidszorg

De Erasmus MC Foundation speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg.

Ze steunen baanbrekend onderzoek in het Erasmus MC, gericht op grote innovaties zoals slimme medische instrumenten, geavanceerde beeldanalyse, smart data technologie, kunstmatige intelligentie, en nog veel meer. Het doel is om ziekten en aandoeningen beter te begrijpen, te behandelen en te voorkomen.

De kracht van Fondswervingonline

Dankzij Fondswervingonline heeft de Erasmus MC Foundation toegang tot nieuwe fondsen en waardevolle kennis.

Fondswervingonline stelt hen in staat om de aansluiting op hun projecten en werkwijze optimaal te realiseren. Het is een essentieel hulpmiddel geworden in hun streven naar uitmuntendheid in patiëntenzorg en onderzoek.

Betrokkenheid en toegankelijkheid

De foundation streeft ernaar om, samen met bedrijven, filantropische instellingen en particuliere donateurs, wetenschappelijk onderzoek en de beste patiëntenzorg mogelijk te maken.

Betrokkenheid, toegankelijkheid en persoonlijk contact staan hierbij centraal. Ze erkennen de waarde van elk individu die zich inzet, of het nu vrijwilligers zijn of mensen die actie ondernemen voor de stichting.

Overwinnen van uitdagingen

De Erasmus MC Foundation heeft verschillende uitdagingen gekend, zoals het verbinden van familie- en bedrijfsfondsen voor de lange termijn en het betrekken van donateurs tijdens de coronaperiode. Ze hebben deze uitdagingen met succes aangepakt door interactieve digitale bijeenkomsten en een actievere inzet op social media.

Succesvolle evenementen en campagnes

Enkele hoogtepunten zijn hun succesvolle evenementen zoals de Rotterdam Memory Walk, Tour Tegen Kanker en Loop en Zwem mee tegen kanker. Ze hebben ook een actieve Business club die regelmatig bijeenkomt voor unieke presentaties en rondleidingen in het Erasmus MC.

Meten van impact

De stichting laat onderzoekers duidelijk formuleren wat de verwachte korte- en langetermijnimpact van hun projecten zal zijn. Ze vragen om heldere terugkoppeling over de resultaten, zowel tussendoor als na afloop.

Samenwerking en trends

Erasmus MC Foundation werkt nauw samen met onder meer de TU Delft en de Erasmus Universiteit. Ze zien de toenemende automatisering en clustering binnen de fondsenwervingswereld als belangrijke trends en spelen hierop in door strategische samenwerkingen aan te gaan.

Advies voor anderen

Tot slot biedt de Erasmus MC Foundation waardevol advies voor anderen die op zoek zijn naar funding: focus je aanvragen op fondsen die goed aansluiten bij je project en stel je boodschap af op een gedetailleerd donateursprofiel.

Het verhaal van de Erasmus MC Foundation illustreert hoe Fondswervingonline niet alleen een middel is om fondsen te werven, maar ook een bron van kennis en strategische inzichten voor organisaties van elk formaat. Hun succes benadrukt het potentieel dat Fondswervingonline biedt voor alle leden, groot en klein, en onderstreept de waarde van lidmaatschap bij ons platform.

Meer informatie

Voor meer informatie over Humanitas, en hoe je kunt bijdragen, bezoek hun website.