Sport recreatie en evenementen

Huis voor de Sport Limburg: €50.000 aan toezeggingen via Fondswervingonline

Sport - Wielrennen

In het hart van Limburg zet Huis voor de Sport Limburg zich in om iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, in beweging te krijgen. Als provinciale sportorganisatie ondersteunen, adviseren en inspireren ze gemeenten, maatschappelijke organisaties, verenigingen en onderwijsinstellingen op het gebied van sport en beweging. Dankzij Fondswervingonline heeft Huis voor de Sport Limburg €50.000 aan toezeggingen ontvangen.

De uitdaging aangaan met Fondswervingonline

In een tijd waarin de overheid zich terugtrekt en de kosten toenemen, is het vinden van financiering voor hun ambitieuze projecten een aanzienlijke uitdaging.

Hier komt Fondswervingonline in beeld. Met dit platform hebben ze niet alleen nieuwe financieringsbronnen aangeboord, maar ook hun inzicht in de diverse fondsen en subsidiegevers vergroot.

Dankzij Fondswervingonline heeft Huis voor de Sport Limburg een indrukwekkende €50.000 aan toezeggingen ontvangen, waarmee ze essentiële projecten zoals "Sportieve Integratie van jonge vluchtelingen en statushouders" hebben kunnen realiseren.

Samenwerking als sleutel tot succes

De missie van Huis voor de Sport Limburg gaat verder dan alleen het financiële aspect. Ze geloven sterk in het belang van samenwerken met relevante stakeholders en het vroegtijdig betrekken van deze partijen bij hun projecten. Het is deze strategie van inclusiviteit en samenwerking die hen in staat stelt om hun doelen te bereiken en een positieve impact te maken in de gemeenschap.

Advies voor toekomstige fondsenwervers

Voor diegenen die op zoek zijn naar financiering, is hun advies duidelijk: zorg voor een solide projectplan.

Transparantie, meetbaarheid, realisme, haalbaarheid en tijdgebondenheid (SMART) zijn essentieel. Projecten moeten een duidelijk begin en einde hebben en overdraagbaar zijn.

Dit, samen met een goed dekkingsplan, verhoogt de slagingskans aanzienlijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over Humanitas, en hoe je kunt bijdragen, bezoek hun website.