Maatschappij en samenleving

Ik heb met behulp van Fondswervingonline al veel subsidies kunnen binnenhalen

Straatkinderen in Nagpur Nav Jeevan Fondsenwerving

Hebben straatkinderen een toekomst of zijn ze gedoemd om het uitzichtloze pad van hun ouders te volgen? Het antwoord vinden we wellicht in Nagpur, waar Stichting Nav-Jeevan met vastberadenheid werkt aan het doorbreken van deze moeilijke cyclus. Oorspronkelijk opgericht als een opvang voor slechts 10 kinderen, heeft Nav-Jeevan in de loop van twintig jaar haar capaciteit uitgebreid en biedt nu onderdak en onderwijs aan bijna 400 straatkinderen. De impact van Nav-Jeevan is echter niet beperkt tot basisondersteuning. Zo zijn een aantal kinderen inmiddels doorgestroomd naar vervolgonderwijs, een essentiële stap om hun leven op een positieve manier te veranderen. Annelies van de Ven, de oprichtster van Nav-Jeevan, zegt dat Fondswervingonline erg belangrijk is voor het vinden van geschikte fondsen en dat ze al veel subsidies heeft kunnen binnenhalen met behulp van Fondswervingonline. In dit artikel aandacht voor de missie van Nav-Jeevan, met een focus op de manier waarop zij een merkbaar verschil maken in het leven van straatkinderen in Nagpur, India.

Nav-Jeevan slaagt erin € 275.000 in te zamelen via Fondswervingonline

Stichting Nav-Jeevan heeft via Fondswervingonline inmiddels € 275.000 toegezegd gekregen van subsidieverstrekkers en fondsen. Annelies van de Ven, oprichtster van Stichting Nav-Jeevan hierover: “Fondswervingonline is voor ons erg belangrijk voor het vinden van geschikte fondsen. De wekelijkse updates helpen hier erg bij. Ik heb met behulp van Fondswervingonline al veel subsidies kunnen binnenhalen”.

Maar laten we beginnen bij het begin, het moment dat de adoptie van twee meisjes het startpunt vormde voor het vergroten van de levenskansen van talloze straatkinderen in Nagpur, India.

Ik zag de schrijnende armoede en kon dit niet meer uit mijn hoofd zetten

De reis van Annelies van de Ven, oprichtster van Stichting Nav-Jeevan, begon in de jaren ‘80 toen ze twee meisjes adopteerde uit Nagpur (India). Annelies: “Tijdens mijn reizen door India zag ik de schrijnende armoede en ik kon dit niet uit mijn hoofd zetten. Het inspireerde me om iets te doen voor de allerarmsten in Nagpur.

Nav-Jeevan betekent Nieuw Leven. Dit is precies wat Nav-Jeevan beoogt: de straatkinderen van Nagpur e.o. onderdak en scholing bieden en helpen een nieuw leven op te bouwen.”

Nav-Jeevan betekent Nieuw Leven

Annelies zette daarom eind 2002 de Stichting Nav-Jeevan op om in de stad Nagpur (India), straatkinderen onderdak, voeding en onderwijs te bieden met het oog op een structurele verbetering. Annelies: “Nav-Jeevan betekent Nieuw Leven. Dit is precies wat Nav-Jeevan beoogt: de straatkinderen van Nagpur e.o. onderdak en scholing bieden en helpen een nieuw leven op te bouwen.”

Annelies: “Het zijn de kinderen van voddenrapers, bedelaars, stenensjouwers en riksja rijders. De meesten wonen met maar één ouder, hebben om verschillende redenen de andere verloren. Ze leven in krotten, aan hun lot overgelaten tijdens de lange uren dat hun ouder aan het werk is. Ze worden vaak misbruikt door volwassenen en krijgen te maken met geweld als de ouder bedwelmd door goedkope alcohol of drugs thuiskomt. Deze kinderen is het recht onthouden om kind te zijn. Zij krijgen geen basiseducatie die hen uit de spiraal van ellende zou kunnen helpen. Zij zijn gedoemd het leven van hun ouders te herhalen.

Begin 2003 begonnen we daarom in Nederland met Nav-Jeevan met het werven van donateurs en in India startte Nav-Jeevan Sanstha, onder leiding van Iris Wilkinson en Aneeta Patel met de opvang en scholing van straatkinderen”.

Voedsel en kleding zijn een eerste prikkel om naar Nav-Jeevan te komen

“De meeste kinderen zijn ernstig ondervoed als ze bij Nav-Jeevan komen. Voedsel en kleding zijn een eerste prikkel om naar Nav-Jeevan te komen. Naast een kennismaking met de wereld van lezen en schrijven wordt hen zelfrespect en waardigheid bijgebracht. Verder krijgen de kinderen medische zorg en drie keer per dag een goede maaltijd. Ze dansen, zingen en spelen met elkaar. Ze zijn blij en gelukkig in hun nieuwe veilige omgeving. Picknicks, excursies en uitstapjes worden georganiseerd en de feestdagen van diverse godsdiensten worden gevierd met als doel de kinderen tolerantie en begrip voor elkaars geloof bij te brengen.

De kinderen zien hun toekomst rooskleurig tegemoet

De kinderen zien hun toekomst rooskleurig tegemoet. “Wij stelden hun de vraag hoe Nav-Jeevan hun leven veranderd heeft. De meeste kinderen antwoordden dat zij zich nu elke dag kunnen wassen en geleerd hebben hoe ze voor zichzelf moeten zorgen. Ze houden van school omdat ze veel leren en hier tijd en ruimte voor krijgen”.

Trots

Annelies: “We zijn er het meest trost op dat Nav-Jeevan een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn we in de afgelopen 20 jaar gegroeid van een opvang voor 10 kinderen naar een school en een hostel voor bijna 400 straatkinderen. En we zijn er ook erg trots op dat een aantal van onze kinderen nu succesvol aan het vervolgonderwijs deelnemen”.

"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." 

Door jarenlang te blijven vechten is dit ons uiteindelijk gelukt

Als je een non-profit of goed doel runt, weet je hoeveel uitdagingen er zijn. Zeker als je actief bent in het buitenland, waar andere wetten en gebruiken gelden, kun je tegen verschillende problemen aanlopen. Zoals Winston Churchill ooit zei: "Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." 

Ook Nav-Jeevan heeft een groot aantal problemen het hoofd moeten bieden. Van het verkrijgen van de FCRA status, waarmee we geld naar India mochten sturen tot aan de erkenning van de school. Annelies: “Door jarenlang te blijven vechten is dit ons uiteindelijk gelukt”.

Meer informatie

Wil je meer weten over de impact die Nav-Jeevan maakt op het leven van straatkinderen in Nagpur? Neem dan een kijkje op hun website.