Maatschappij en samenleving

Vereniging Humanitas heeft via Fondswervingonline toezeggingen ontvangen van subsidieverstrekkers en fondsen

Humanitas - Vrijwilligers - Ouderen - Verpleegster

 

Vereniging Humanitas, een landelijke vrijwilligersorganisatie, staat bekend om haar indrukwekkende bijdrage aan het bieden van essentiële ondersteuning aan mensen in moeilijke situaties. Met vrijwilligers in bijna tachtig afdelingen door het hele land, helpt Humanitas iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging, om hun leven weer zelfstandig en met vertrouwen op te pakken.

De rol van Fondswervingonline

Humanitas heeft succesvol toezeggingen ontvangen van subsidieverstrekkers en fondsen via Fondswervingonline.

Deze samenwerking heeft Humanitas in staat gesteld gericht fondsen te werven die aansluiten bij specifieke thema's of regionale behoeften. De uitgebreide en actuele database van Fondswervingonline biedt Humanitas de zekerheid dat zij geen enkele kans missen, wat essentieel is voor het voortzetten van hun waardevolle werk in de samenleving.

Een historie van hulp en humaniteit

Opgericht na de Tweede Wereldoorlog, heeft Humanitas zich altijd ingezet voor mensen die buiten de traditionele zorgsystemen vallen.

Hun aanpak, geworteld in humanistische waarden als gelijkwaardigheid, eigen regie en verantwoordelijkheid, heeft geleid tot een veelvoud aan succesvolle initiatieven. Van de opvang van NSB-kinderen tot het opzetten van de Kindertelefoon, Humanitas is trots op haar rijke geschiedenis van hulpverlening.

Uitdagingen

Recentelijk geconfronteerd met een toenemende vraag naar hun diensten, vooral vanwege complexe problemen in een steeds meer polariserende en individualistische maatschappij, heeft Humanitas innovatieve aanpakken ontwikkeld en samenwerkingsverbanden aangegaan.

Partnerschappen met organisaties zoals het Nibud en de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp zijn voorbeelden van hoe Humanitas effectief inspeelt op de diversiteit van gemeenschapsbehoeften.

Advies voor effectieve fondsenwerving

Als afsluitend advies voor diegenen die op zoek zijn naar financiering voor hun organisatie of project, benadrukt Humanitas het belang van het opdoen van kennis en ervaring.

Beginnen met fondsenwerving vereist een doordachte strategie. Het is aan te raden om te sparren met iemand die ervaring heeft op dit gebied. Beginnersfouten, zoals het opzetten van een crowdfundingcampagne zonder duidelijk plan voor doelgroepbetrokkenheid, zijn veelvoorkomend.

Ook het werven van donateurs en het aanvragen van projectgeld bij fondsen vereist een goed voorbereide en onderzochte aanpak. Door deze benadering kan men de slagingskansen van fondsenwerving aanzienlijk vergroten.

Meer informatie

Voor meer informatie over Humanitas, en hoe je kunt bijdragen, bezoek hun website.