Subsidies en fondsen voor Aangepaste speelterreinen

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het verbeteren van de omgeving van kinderen

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het verbeteren van de leef-, speel-, verzorging- en interesseomgeving van kinderen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kinderen met een handicap, beperking of chronische ziekte

  Financiële ondersteuning voor ouders en verzorgers van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte. Ook instellingen voor gehandicapte kinderen kunnen een subsidie aanvragen. De subsidie is bestemd voor elk soort handicap of chronische ziekte....

 3. Subsidies, Fondsen

  Playgrounds en studiebeurzen voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt

  Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor kinderen en jongeren in die wijken waar de mogelijkheden om te sporten en te spelen beperkt zijn Daarnaast stelt het fonds studiebeurzen beschikbaar voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor speelplekken of een speelidee

  Jantje Beton vindt dat alle kinderen in Nederland in hun vrije tijd moeten kunnen spelen. Als jouw organisatie daaraan bijdraagt kun je bij Jantje Beton een aanvraag doen voor financiële steun....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici in Nederland

  Het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici in Nederland en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt. Om dit doel te verwezenlijken worden projecten gesteund in een vrij breed spectrum. Dit varieert van wetenschappelijk onderzoek tot projecten die te maken hebben met sociaal en fysiek functioneren van spastische kinderen....