Subsidies en fondsen voor Aangepaste vakantiehuizen

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Financieel onderstenen van maatschappelijke organisaties in Nederland, bij voorkeur in Limburg die voor hun functioneren erg afhankelijk zij van de inzet van vrijwilligers. Voorbeelden van ondersteunde projecten zijn o.a. maatschappelijke projecten in de zorg, een project tegen eenzaamheid, een inloophuis voor mensen met kanker, familieopvang van ernstig zieke kinderen, vakanties voor...

 2. Subsidies, Fondsen

  Financiële tegemoetkoming voor extra kosten die iemand met een beperking maakt tijdens zijn of haar aangepaste vakantie

  Financiële ondersteuning voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kinderen met een handicap, beperking of chronische ziekte

  Financiële ondersteuning voor ouders en verzorgers van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte. Ook instellingen voor gehandicapte kinderen kunnen een subsidie aanvragen. De subsidie is bestemd voor elk soort handicap of chronische ziekte....

 4. Subsidies, Fondsen

  Financiële bijdrage in de kosten van vakantie en recreatie aan kinderen tot en met 17 jaar

  Financiële bijdrage in de kosten van vakantie en recreatie aan kinderen tot en met 17 jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking alsmede aan de gezinnen waartoe zij behoren. Voorwaarden Aanvragende gezinnen moeten van lage of minimale inkomsten rondkomen. Restricties Aanvragen voor vakanties buiten Nederland komen niet voor steun in aanmerking. Aanvragen Schriftelijk.

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie aanpassen recreatieve accomodaties voor gehandicapten

  Bevorderen van de integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapten op het gebied van recreatie in Nederland....