Subsidies en fondsen voor Aangepaste vakantiehuizen

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vakantie kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun gezin

  Financiële bijdrage in de kosten van vakantie en recreatie van minderjarige kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking alsmede aan de gezinnen waartoe zij behoren. De subsidie heeft...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties in Nederland, bij voorkeur in Limburg die voor hun functioneren erg afhankelijk zij van de inzet van vrijwilligers. Voorbeelden van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële tegemoetkoming voor extra kosten die iemand met een beperking maakt tijdens zijn of haar aangepaste vakantie

  Financiële ondersteuning voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie de extra kosten van de vakantie niet of nauwelijks zijn op te brengen. Je kunt de subsidie online...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op charitatieve en culturele organisaties en personen

  Financiële ondersteuning gericht op charitatieve en culturele organisaties en personen in nood. Er is jaarlijks gemiddeld ca. € 158.000 euro aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kinderen met een handicap, beperking of chronische ziekte

  Financiële ondersteuning voor ouders en verzorgers van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte. Ook instellingen met projecten voor kinderen met een beperking kunnen een subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie aanpassen recreatieve accomodaties voor gehandicapten

  Bevorderen van de integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicapten op het gebied van recreatie in Nederland. Het fonds verstrekt subsidies en renteloze leningen voor bouwkundige aanpassingen aan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen

  Subsidie voor projecten van instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen. Je kunt hierbij o.a. denken aan investeringen voor woonprojecten...