Subsidies en fondsen voor Aankoopsubsidies

  1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

    Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

    Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen, aankoop van kunstwerken. Ook verstrekt het fonds periodiek stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpers. Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers. Par jaar...

  2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

    Subsidies en beurzen voor glaskunstenaars en glaskunstobjecten

    Financieel ondersteunen van de glaskunst in Nederland door het verlenen van stipendia aan jonge kunstenaars, het ter beschikking stellen van aankoopsubsidies voor zowel werk van jonge glaskunstenaars, als voor glaskunstobjecten uit de periode 1850-1940 en het financieel bijdragen aan publicaties over glaskunst. Je kunt de subsidie online aanvragen....