Subsidies en fondsen voor Abortus

  1. Subsidies

    Subsidie voor abortusklinieken

    Subsidie voor wettelijk erkende abortusklinieken voor het verrichten van een zwangerschapsafbreking met inbegrip van overtijdbehandelingen....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie tienermoeders

    Financieel ondersteunen van vrouwen tot 23 jaar die onbedoeld zwanger zijn geraakt. De ondersteuning bestaat uit tijdelijke financiële en praktische ondersteuning....