Subsidies en fondsen voor Abortus

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie verbeteren leven vrouwen en kinderen

  Subsidie voor projecten die het leven van vrouwen veranderen. Het fonds richt zich hierbij o.a. op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking. Ook moeilijk te financieren...

 • Subsidies

  Subsidie voor opleiding tot abortusarts

  Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts of sedationist. Voor een opleiding tot sedationist liggen de subsidiebedragen tussen de € 9.565 en € 21.263...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie tienermoeders

  Financieel ondersteunen van vrouwen tot 23 jaar die onbedoeld zwanger zijn geraakt. De ondersteuning bestaat uit tijdelijke financiële en praktische ondersteuning. De maximale bijdrage is € 750...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor vrouwvriendelijke initiatieven

  Financiële ondersteuning van vrouwvriendelijke initiatieven. Het fonds focust zich op het verbeteren van informatie over en toegang tot reproductieve gezondheidsdiensten, in het bijzonder veilige...