Subsidie voor opleiding tot abortusarts

Subsidies
Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts. De subsidie bedraag € 35.371 tot € 58.364 per opleidingsplaats per trimester. 

Toepassing

Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts voor de duur van maximaal 52 weken. De genoemde termijn van 52 weken kan overigens verlengd worden. 

Doelgroep

Erkende abortusklinieken.

Voorwaarden

Subsidie kan uitsluitend verstrekt worden aan een abortuskliniek die in het bezit is van een erkenning.

Subsidie

De subsidie voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts bedraagt maximaal:

  • € 35.371 per opleidingsplaats eerste trimester abortusarts
  • € 55.339 per opleidingsplaats tweede trimester A abortusarts
  • € 58.364 per opleidingsplaats tweede trimester B abortusarts

Aanvragen

Via een aanvraagformulier.

Meesturen

  • Bewijs erkenning abortuskliniek
  • Indien de aanvraag tot verlening van een subsidie wordt ingediend door een abortuskliniek namens een samenwerkingsverband, bevat de aanvraag de erkenningen van alle betrokken
    abortusklinieken.