Subsidies en fondsen voor Abortusklinieken

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie verbeteren leven vrouwen en kinderen

  Subsidie voor projecten die het leven van vrouwen veranderen. Het fonds richt zich hierbij o.a. op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking. Ook moeilijk te financieren...

 • Subsidies

  Subsidie voor opleiding tot abortusarts

  Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts of sedationist. Voor een opleiding tot sedationist liggen de subsidiebedragen tussen de € 9.565 en € 21.263...