Subsidies en fondsen voor Achterstandsleerlingen

  1. Subsidies

    Subsidie leerkrachten scholen met veel achterstandsleerlingen voor coachingsactiviteiten

    Subsidie om een aantal specifieke scholen met veel achterstandsleerlingen in de gelegenheid te stellen leraren deel te laten nemen aan coachingsactiviteiten en tevens leerlingen met achterstanden intensief te begeleiden....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in een maatschappelijke of medische achterstandssituatie

    Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van met name kinderen en jongeren tot 21 jaar in een maatschappelijke of medische achterstandssituatie in Nederland, Europa en ontwikkelingslanden....