Subsidie voor welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en ouderenzorg

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Hierbij kan het o.a. gaan om projecten op het gebied van onderwijs, de gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg. De eerste paar jaar richtte het fonds zich met name op de provincie Utrecht. Gaandeweg zijn de afgelopen jaren meer en meer nationale en internationale projecten ondersteund. Het bestuur onderzoekt daarnaast de mogelijkheid bepaalde projecten structureel te ondersteunen. Per jaar is er ca. € 165.082 subsidie beschikbaar.  Je kunt de subsidie het hele jaar door online aanvragen.

Toepassing

Het leveren van een bijdrage aan de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Om die reden worden subsidies verstrekt aan het onderwijs, de gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.

Deze projecten zijn met name bedoeld voor hulpbehoevenden, mensen met een beperking, ouderen en/of mensen die door omstandigheden in een kansarme situatie zijn terecht gekomen.

De eerste paar jaar richtte het fonds zich met name op de provincie Utrecht met de nadruk op de Lopikerwaard voor wat betreft de te ondersteunen doelen. Gaandeweg zijn de afgelopen jaren meer en meer nationale en internationale projecten ondersteund. Het bestuur onderzoekt daarnaast de mogelijkheid bepaalde projecten structureel te ondersteunen. 

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Surfproject voor kinderen met down, autisme en ADHD
 • Zorg en onderwijs in Kenia
 • Dierentuinbezoek mensen met een lichamelijke beperking
 • Lokaal vervoer ouderen
 • Project om kinderen van alleenstaande ouderen een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen
 • School in Tanzania
 • Onderhoud kindertehuis Roemenië
 • Triatlon atletiek vereniging
 • Kersgeschenken dagopvang
 • Ontwikkelingsproject India
 • Bedrijfswagen voedselbank

Doelgroep

Non-profit organisaties die zich richten op de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren.

Werkgebied

In de praktijk nationaal en internationaal.

Voorwaarden

Je aanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je project past bij het gedachtegoed van het fonds: ondersteunen van mensen naar een onafhankelijker leven door sociale, maatschappelijke en/of financiële redzaamheid te stimuleren op het gebied van welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg
 • Het initiatief past bij de identiteit en de kernwaarden van het fonds: Iedereen heeft recht op een mooi leven. Samen mensen helpen, met plezier, respect en zonder vooroordeel
 • Het initiatief is gericht op de verbetering van het maatschappelijke, sociale of culturele leven in Nederland
 • Het initiatief heeft maatschappelijk draagvlak
 • Het initiatief heeft niet eerder een bijdrage van het fonds heeft ontvangen
 • Er wordt pas uitgekeerd als zeker is dat het initiatief daadwerkelijk wordt gerealiseerd
 • De aanvrager van een donatie heeft een aantoonbare relatie c.q. affiniteit met het initiatief waarvoor een donatie wordt gevraagd
 • De gevraagde bijdrage kan niet door een reguliere vorm van sponsoring of subsidie worden verkregen
 • Bij het toekennen van een donatie, verleent de aanvrager desgevraagd medewerking aan publicitaire activiteiten.

Restricties

 • Het initiatief mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten van het fonds (zie boven)
 • Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen
 • Aan het initiatief mogen geen directe religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld noch enig commercieel belang en/of winstoogmerk
 • Het initiatief betreft geen studiedag, feest of seminar of andere jaarlijkse terugkerende evenementen
 • Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor initiatieven die al zijn gerealiseerd

Subsidie

Per jaar is er ca. € 165.082 subsidie beschikbaar.  

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Meesturen
De aanvraag dient altijd vergezeld te zijn van een financiële onderbouwing / begroting. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand