Subsidie voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden, vooral met een verstandelijke of meervoudige handicap

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen, door hen toegang te geven tot zorg en onderwijs, als en wanneer dat niet vanzelfsprekend is. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij met name op kinderen met een verstandelijke (of meervoudige) handicap. In principe streeft het verstrekkende fonds naar een meerjarige relatie met de door haar ondersteunde organisaties, wel werkt het fonds met jaarlijkse contracten. Op basis van bezoeken, gesprekken, evaluaties en impactstudies wordt bekeken of en hoe de samenwerking jaarlijks wordt voortgezet. De gemiddelde bijdrage voor kleinere donaties ligt tussen de 9.000 en 20.000 euro per jaar. Per jaar is er ca. € 1.168.533 subsidie beschikbaar. Ke kunt de subsidie aanvragen per e-mail.

Toepassing

Financiering van interventies en organisaties die zich richten het verbeteren van het leven van kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen, door hen toegang te geven tot zorg en onderwijs, als en wanneer dat niet vanzelfsprekend is.

Het fonds verstrekt hiertoe subsidie aan instellingen die ten doel hebben de elementaire levensomstandigheden zoals voeding, onderdak, gezondheid en onderwijs van deze kwetsbare kinderen te verbeteren.

In principe streeft het fonds naar een meerjarige relatie met de door haar ondersteunde organisaties. Wel werkt het fonds met jaarlijkse contracten. Op basis van bezoeken, gesprekken, evaluaties en impactstudies wordt bekeken of en hoe de samenwerking jaarlijks wordt voortgezet.

Werkgebied

Het fonds hanteert geen geografische focus en zoekt bij voorkeur naar (potentieel) effectieve interventies die relatief beperkte financiering ontvangen c.q. lastig aan financiering kunnen komen.

Het fonds richt zich hierbij met name op ontwikkelingslanden, waaronder India, Nepal & Bangladesh

Voorwaarden

Bij de selectie van te ondersteunen organisaties hanteert het fonds richtlijnen, weergegeven in de funding pitch.

Naast aansluiting bij de doelstellingen van het fonds, een adequate aanvraag en toezegging voor halfjaarlijkse rapportage, zijn daarin specifieke beoordelingscriteria opgenomen zoals:

 • Ligt het initiatief voor de interventie bij een lokale organisatie?
 • Is de ontvangende organisatie betrouwbaar en voldoende professioneel?
 • Komt ook lokaal financiering beschikbaar?
 • Is de uitvoerende organisatie bestendig?
 • Heeft de uitvoerende organisatie een vertegenwoordiging in Nederland?

Subsidie

Om wederzijdse afhankelijkheid te beperken, streeft het fonds ernaar om niet meer dan 30% van de totale begroting van een organisatie te dekken en geen donaties te doen die meer dan 30% van het jaarlijks donatiebudget van het fonds vertegenwoordigen.

De gemiddelde bijdrage voor kleinere donaties ligt tussen de 9.000 en 20.000 euro per jaar.

Per jaar is er ca. € 1.168.533 beschikbaar.

Aanvragen

Via e-mail of per post

Let op: langere aanvraagperiode
Het bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen.
Je aanvraag kan dus langere tijd in beslag nemen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand