Subsidie voor culturele, sociale, wetenschappelijke, liefdadige en/of sociale doelen

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van culturele, sociale, wetenschappelijke en/of andere algemene doelen met een liefdadig en sociaal doel. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij vooral op projecten gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Voorbeelden hiervan zijn projecten voor blinde- en slechtziende kinderen, ondersteuning van jeugdorganisaties voor gehandicapte kinderen en levensreddende zorg voor kinderen uit ontwikkelingslanden met een aangeboren hartafwijking. Per jaar is er ca. € 50.000 beschikbaar. Je kunt de subsidieaanvraag online aanvragen in het Nederlands of in het Engels.

Toepassing

Het fonds wil bijdragen aan een betere samenleving en streeft naar een wereld die kinderen en jonge volwassenen in staat stelt om:

 • Hun vaardigheden te ontwikkelen
 • zich uit te strekken tot het onbekende
 • Respect te hebben voor andere culturen
 • Zich veilig genoeg voelen om positief naar de toekomst te kijken
 • Nnieuwe oplossingen vinden voor bestaande problemen

Het merendeel van de donaties gaat naar liefdadigheidsprojecten in Israël voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Voorbeelden ondersteunde projecten

 • Project voor blinde- en slechtziende kinderen
 • Frienship sportcentrum voor kinderen
 • Jeugdorganisatie voor gehandicapte kinderen
 • Levensreddende zorg voor kinderen met een aangeboren hartafwijkingen uit ontwikkelingsgebieden

Voorwaarden

 • Aanvragen in het Engels of Nederlands indienen
 • De website van de aanvrager moet bij voorkeur beschikbaar zijn in het Engels of Nederlands
 • Voorkeur voor projecten die gericht zijn op kinderen, jongeren en jonge volwassenen
 • Voorkeur voor projecten met een Joodse handtekening
 • De verstrekker doneert meestal anoniem
 • Toezending van foto's na afloop van het project worden gewaardeerd.

Restricties

 • Geen ondersteuning voor "vrienden van" stichtingen
 • In het verleden ontvangen subsidies bieden geen garantie voor een subsidie in de toekomst
 • Geen ondersteuning gericht op individuen
 • Bedrijfskosten zijn niet subsidiabel

Subsidie

Per jaar is er ca. € 50.000 beschikbaar.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Meesturen

 • Financieel overzicht van de aanvrager
 • Inzicht in de totale kosten van het project
 • Motivatiebrief
 • Eventueel marketingmateriaal project