Subsidies en fondsen voor Advocatuur

  1. Prijzen

    Subsidie voor aanpakken van structurele ongelijkheden en zwakheden in het overheidsbestuur

    Internationale prijs voor projecten en beleidsmaatregelen die een grote positieve impact hebben op het beschermen van de rechtstaat en mede gericht zijn op het aanpakken van de structurele ongelijkheden en zwakheden in het overheidsbestuur die nog verergerd zijn door de crisis in COVID-19. Hierbij gaat het met name om projecten en beleidsmaatregelen die het mogelijk maken dat iedereen toegang...

  2. Subsidies

    Subsidie toevoeging juridische dienstverleners zoals advocaten, notarissen, tolken en mediators

    Professionele juridische dienstverleners zoals advocaten, notarissen, tolken en bijvoorbeeld gecertificeerde mediators kunnen een toevoeging  en basisvergoeding krijgen indien ze een client bijstaan met weinig inkomen....