Subsidies en fondsen voor Agrarisch natuurbeheer

 1. Subsidies

  Subsidie voor agrariërs en particuliere grondgebruikers die zich inzetten voor de kwaliteit van de natuur en het landschap op het platteland

  Subsidie voor agrariërs en particuliere grondgebruikers die zich actief inzetten voor de kwaliteit van de natuur en het landschap op het platteland....

 2. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten

  Financiering van natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg

  Het fonds financiert directe investeringen in natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg. Ook beheert het fonds een groeiend aantal fondsen, regelingen en andere geldstromen....

 3. Subsidies

  Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (provincie Zeeland)

  Bijdrage in de kosten die terreinbeherende organisaties en particuliere grondeigenaren moeten maken om de natuurgebieden in Zeeland in stand te kunnen houden. ...

 4. Subsidies

  Subsidie voor het combineren van landbouwproductie met natuur

  Subsidie voor het combineren van landbouwproductie met natuur.  Alleen mogelijk als je perceel in een netwerk ligt van aangewezen leefgebieden. De subsidie is bestemd voor agrariërs die hun landbouwactiviteiten willen combineren met natuurbeheer....

 5. Subsidies

  Subsidie waardevermindering van landbouwgrond

  Als landbouwgrond wordt omgevormd naar natuurterrein daalt de waarde van de grond. Grondeigenaren kunnen voor sommige gebieden in aanmerking komen voor een subsidie voor de waardevermindering van de grond....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die ecologie en economie in het Waddengebied bevorderen

  Subsidie voor organisaties en projecten die een duurzame en kwalitatieve impuls  geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Interessant is dt zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden een subsidieaanvraag kunnen indienen voor de uitvoering van een project, en hierbij bij voorkeur samenwerken. Je kunt een aanvraag indienen gericht op één van de hoofdthema's...