Subsidies en fondsen voor Agrarisch natuurbeheer

  • Fondsen,
    Financieringen en kredieten

    Financiering van natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg

    Geldleningen voor organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbeteringen van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Een lening start vanaf €200.000 euro. Indien je een aanvraag wil...