Subsidies en fondsen voor Agrarisch natuurbeheer

  • Subsidies,
    Fondsen,
    Financieringen en kredieten

    Financiering van natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg

    Het fonds financiert directe investeringen in natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg. Ook beheert het fonds een groeiend aantal fondsen...