Subsidies en fondsen voor Agrarisch natuurbeheer

  1. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten

    Financiering van natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg

    Het fonds financiert directe investeringen in natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg. Ook beheert het fonds een groeiend aantal fondsen, regelingen en andere geldstromen....

  2. Subsidies

    Subsidie aankoop grond voor duurzaam natuurbeheer

    Subsidie voor de aankoop van gronden in het Natuurnetwerk Nederland (NNN), een samenhangend netwerk van natuurbeschermingsgebieden van (in- ter)nationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten. In de meeste gevallen zal het gaan om landbouwgrond die wordt omgezet in natuurgrond, maar ook subsidie voor de aankoop van bestaande natuur is in beginsel...