Subsidies en fondsen voor AIO

  1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

    Subsidie voor milieuwetenschappen en ontwikkelingen in de landbouw

    Het LEB Fonds stimuleert milieuwetenschappen en ontwikkelingen in de landbouw door activiteiten van promovendi en jonge onderzoekers te financieren aan Wageningen UR....

  2. Fondsen, Beurzen

    Subsidies en beurzen voor studenten, promovendi en PhD kandidaten

    Het verstrekken van toelagen van toelagen aan studenten, Assistenten In Opleiding/AIO’s en promovendi. ...