Subsidies en beurzen voor studenten, promovendi en PhD kandidaten

Fondsen, Beurzen
Het verstrekken van toelagen van toelagen aan studenten, Assistenten In Opleiding/AIO’s en promovendi. 

Toepassing

De toelagen worden bij voorkeur aan jonge studenten en pas afgestudeerde academici verstrekt ter financiering van in Nederland te volgen onderwijs, of voor een in het buitenland te volgen stage die in het curriculum past.

Doelgroep

  • Protestante studenten met de Nederlandse nationaliteit, die een studie volgen of willen volgen aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling.
  • Protestante Assistenten In Opleiding/AIO’s met de Nederlandse nationaliteit, die aan een Nederlandse universiteit wensen te promoveren.
  • Protestante promovendi met de Nederlandse nationaliteit, die een bijdrage in de drukkosten van proefschrift wensen. De promotie dient plaats te vinden aan een Nederlandse universiteit.
  • Ook Protestante studenten met de Surinaamse nationaliteit, die aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling studeren of gaan studeren, kunnen voor een toelage in aanmerking komen.

Voorwaarden

Samenvattend kan men alleen een aanvraag indienen indien voor aanvraag alle wettelijke voorzieningen benutzijn, inclusief de leenmogelijkheid bij de DUO in het geval van studenten.

Aanvragen subsidie

Voor het aanvragen van een studietoelage dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier dat via het e-mail adres van het fonds verkregen kan worden.

Relevante links