Subsidies en fondsen voor Amateurmuziek

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor een culturele uiting (uitvoering of voorstelling) in Almelo

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur en amateurkunst in Almelo. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie amateurkunst, Almelo

  Subsidie voor initiatieven en activiteiten op het gebied van amateurkunst in Almelo....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties

  Financiële ondersteuning van zang- en muziekverenigingen, tournees en muziekinstrumenten, bijzonder concerten en andere muzikale manifestaties zoals Bevrijdingspop en het Prinses Christina Concours. Het moet gaan om niet-commerciële, muzikale activiteiten....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten waarbij muziek en educatie centraal staan

  Financiële ondersteuning van culturele activiteiten waarbij muziek en educatie centraal staan voor jongeren in de regio Apeldoorn. Culturele instellingen, particulieren, verenigingen en stichtingen kunnen bij het fonds subsidie aanvragen. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie bevorderen leefbaarheid en cultuur in Zeeland

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van cultuur in de provincie Zeeland. Het fonds wil de te verstrekken subsidie zoveel mogelijk spreiden over de verschillende vormen en uitingen van cultuur. Dit kunnen evenementen zijn op het gebied van toneel, film , muziek en dans. Daarnaast betreft het tentoonstellingen van schilder- en beeldhouwkunst en uitgaven op het...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie op het gebied van natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking, sport, gezondheid, mensenrechten, cultuur en welzijn

  Het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling (natuur en milieu), ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, cultuur en welzijn, inclusief sport en gezondheid, in binnen- en buitenland....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur en wetenschap in de regio Alkmaar

  Subsidie voor culturele activiteiten in de regio Alkmaar. Het kan hier gaan om uitingen van kunst of wetenschap, activiteiten gericht op de tradities van de gemeenschap of activiteiten die mensen een spiegel voorhouden en aanzetten tot reflectie. De subsidie kan worden aangevraagd door amateurkunstenaars, maar ook door (semi-)professionals of instellingen. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 8. Subsidies

  Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement

  Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur. Aanvragen zijn mogelijk voor zowel amateurkunst als professionele kunsten. Subsidies lager dan 5.000 euro worden niet verstrekt. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-....

 9. Subsidies

  Subsidie internationale activiteiten cultuur

  Als onderdeel van een breder subsidieprogramma kun je vanuit dit onderdeel subsidie aanvragen voor laagdrempelige ontmoetingen, culturele activiteiten en studiedagen op het gebied van muziek samen met buitenlandse minderheidstaalgroepen. Er is in totaal 20.000 euro beschikbaar voor deze subsidie, dit is ook gelijk het totale bedrag dat je kunt aanvragen. Je kunt de subsidie aanvragen met een...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie muziekbeoefening amateurs in Overijssel

  Subsidie voor muziekbeoefening door amateurs in de provincie Overijssel....