Subsidies en fondsen voor Apps

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten op het gebied van stalking, misbruik en huiselijk geweld

    Financieel ondersteunen van projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld. In veel gevallen zal het hierbij gaan om digitale innovaties zoals apps....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor beeldende kunst, podiumkunsten, erfgoed, creatieve industrie en archieven

    Subsidie voor projecten die de zichtbaarheid vergroten van delen van onze geschiedenis waar verschillende perspectieven een sterkere rol in verdienen, vooral als ze in de samenleving van nu tegenstrijdige emoties van trots en pijn oproepen, zoals het koloniaal- en slavernijverleden. De subsidie is bestemd voor publiekstoegankelijke organisaties op het gebied van de beeldende kunst,...