Subsidies en fondsen voor Arbeidstijden

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

    Verstrekt subsidies aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De projecten dienen ondersteuning te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt....

  2. Subsidies, Fondsen

    Subsidie projecten werkgelegenheid academische instellingen

    Het fonds voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een vliegwielfunctie vervullen. ...