Subsidies en fondsen voor Arbeidstijden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten werkgelegenheid academische instellingen

  Het fonds voert projecten en onderzoek uit en subsidieert activiteiten op het gebied van de academische arbeidsmarkt. Ook ondersteunt het fonds pilotprojecten die een vliegwielfunctie vervullen. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid

  Verstrekt subsidies aan projecten op de terreinen sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Nederland. De projecten dienen ondersteuning te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en moeten ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie in Nederland toeneemt....

 3. Subsidies

  Subsidie voor werkgevers en werknemersorganisaties

  Subsidie voor projecten die door middel van preventie bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk of zich richten op het vergroten van bewustwording of kennis over eerlijk, gezond of veilig werk. De subsidie bedraagt tussen de € 25.000 en € 100.000 per aanvraag....