Subsidies en fondsen voor Archeologie

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archeologie, archeologieparticipatie en cultuurparticipatie

  Subsidie voor projecten waarmee je mensen bereikt die in hun vrije tijd met archeologie bezig willen zijn. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld projecten die het aantal vrijwilligers in de archeologie vergroten, projecten die mensen in hun vrije tijd aan de slag laten gaan met archeologie of om projecten met archeologisch erfgoed als inspiratie of bronmateriaal voor creatieve uitingen. De...

 2. Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van inwoners die weinig deelnemen aan kunst en cultuur, erfgoed en archeologie gericht op publieksparticipatie en het behouden en bevorderen van het gebruik van de Nedersaksische taal. De subsidie bedraagt...

 3. Fondsen, Beurzen

  Subsidie behoud cultuur en erfgoed islamitische wereld

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bevorderen en behouden van de cultuur en het erfgoed van de islamitische wereld. Het fonds heeft al subsidie verstrekt aan organisaties, projecten en personen in meer san 40 landen. Het fonds neemt aanvragen uit de hele wereld in behandeling, zolang ze maar relevant zijn voor de doelstelling van het fonds. Je kunt de subsidie online...

 4. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare mensen

  Subsidie voor projecten gericht op de samenredzaamheid of participatie van kwetsbare mensen die door bijvoorbeeld hun sociaalmaatschappelijke of sociaaleconomische situatie, ziektebeeld en/of aandoening niet in staat zijn om  te participeren in de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur. De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt indien bij het project...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en geschiedenis, monumenten. beeldhouwkunst, orgelmuziek. biologie en landschappen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie

  Subsidie voor afgestudeerden om vervolgonderzoek te doen in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie, waaronder ook voorbereidend onderzoek wordt begrepen in verband met een daaropvolgend promotieonderzoek. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 2.500 en € 25.000. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor rcheologisch en kunsthistorisch onderzoek

  Subsidie ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek in binnen- en buitenland. Subsidies variëren van € 5.000 tot maximaal € 15.000 per ingewilligde aanvraag....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie

  Ondersteuning van projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie....

 9. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De subsidie bedraagt gemiddeld 20.000 euro per project. Je kunt de subsidie online aanvragen....