Subsidies en fondsen voor Archeologie

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor rcheologisch en kunsthistorisch onderzoek

  Subsidie ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek in binnen- en buitenland. Subsidies variëren van € 5.000 tot maximaal € 15.000 per ingewilligde aanvraag....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie

  Ondersteunen van onderzoek in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie, waaronder ook voorbereidend onderzoek wordt begrepen in verband met een daaropvolgend promotieonderzoek. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie

  Ondersteuning van projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie van Nederlandse personen die actief zijn binnen de terreinen van wetenschap en kunst. Of publicaties hierover....

 5. Subsidies

  Cultuurnota 2013-2016 (provincie Drenthe)

  In de cultuurnota 2013-2016 "Oude Wereld, Nieuwe Mindset" van de provincie Drenthe staan de doelstellingen en speerpunten voor komende jaren beschreven. Voor activiteiten die hieraan bijdragen kunt u subsidie aanvragen....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en geschiedenis, monumenten. beeldhouwkunst, orgelmuziek. biologie en landschappen....

 7. Subsidies

  Projectsubsidie publieksbereik archeologie

  Subsidie voor archeologische publieksactiviteiten, die leiden tot een beter beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed in Zuid-Holland. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten, die leiden tot beter beleefbaar en benut archeologisch erfgoed in Zuid-Holland. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €20.000....

 8. Subsidies

  Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement

  Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur. Aanvragen zijn mogelijk voor zowel amateurkunst als professionele kunsten. Subsidies lager dan 5.000 euro worden niet verstrekt. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-....