Subsidies en fondsen voor Archeologie

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. onderzoek op het gebied van archeologie en antropologie

  Subsidie voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden archeologie en de fysische antropologie. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor publicatiekosten van met name proefschriften en voor...

 • Subsidies

  Subsidie archeologie en erfgoed

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud van het klein erfgoed, het uitdragen van de cultuurhistorische betekenis hiervan en/of het zichtbaar en publiekstoegankelijk maken van archeologie. Het te...

 • Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie

  Subsidie voor afgestudeerden om vervolgonderzoek te doen in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie, waaronder ook voorbereidend...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor rcheologisch en kunsthistorisch onderzoek

  Subsidie ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek in binnen- en buitenland. Subsidies variëren van € 5.000 tot maximaal € 15.000 per ingewilligde aanvraag. Toepassing Het Prof.dr...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie

  Ondersteuning van projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie. Toepassing De J.E. Jurriaanse...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De...