Subsidies en fondsen voor Archeologie

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor archeologische activiteiten

  Deze subsidieregeling heeft als doel om een breder publiek te betrekken bij het rijke archeologische erfgoed van de provincie Drenthe. De regeling is bedoeld voor zowel passieve als actieve...

 • Subsidies

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen

  Subsidie voor culturele- en erfgoedinstellingen voor het stimuleren van vernieuwende activiteiten die gericht zijn op actieve deelname aan amateurkunst, het vergroten van actieve participatie van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. onderzoek op het gebied van archeologie en antropologie

  Subsidie voor fundamenteel onderzoek in de vakgebieden archeologie en de fysische antropologie. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor publicatiekosten van met name proefschriften en voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die creatieve talenten en ontwikkelkansen van mensen stimuleren

  Financiële ondersteuning van zowel kleine als grote projecten, veelal met een sociaal-maatschappelijke insteek. Het fonds richt zich op projecten die de maatschappij via zowel onderzoek als directe...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Beurs voor onderzoek in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie

  Beurs voor afgestudeerden om vervolgonderzoek te doen in het buitenland op het terrein van de alfa-studies, met een voorkeur voor (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor archeologisch en kunsthistorisch onderzoek

  Subsidie ter bevordering van Leids archeologisch en kunsthistorisch onderzoek betreffende de klassieke Oudheid op het snijvlak van archeologie, kunstgeschiedenis, oude geschiedenis en klassieke talen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie

  Ondersteuning van projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie. Er is jaarlijks ca. € 500.000 euro...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De...