Subsidies en fondsen voor Archeologie

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor rcheologisch en kunsthistorisch onderzoek

  Subsidie ter bevordering van archeologisch en kunsthistorisch onderzoek in binnen- en buitenland. Subsidies variëren van € 5.000 tot maximaal € 15.000 per ingewilligde aanvraag....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie

  Ondersteunen van onderzoek in het buitenland op het gebied van de (kunst)geschiedenis, de archeologie, de museologie en de filosofie, waaronder ook voorbereidend onderzoek wordt begrepen in verband met een daaropvolgend promotieonderzoek. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie

  Ondersteuning van projecten op het gebied van geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling/emancipatie....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het actualiseren en stimuleren van creatieve talenten van mensen

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en geschiedenis, monumenten. beeldhouwkunst, orgelmuziek. biologie en landschappen....

 5. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De subsidie bedraagt gemiddeld 20.000 euro per project. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 6. Subsidies

  Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement

  Subsidie voor het organiseren van een cultureel evenement met een bovenlokale uitstraling op het gebied van cultuur. Aanvragen zijn mogelijk voor zowel amateurkunst als professionele kunsten. Subsidies lager dan 5.000 euro worden niet verstrekt. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot maximaal € 15.000,-....

 7. Subsidies

  Subsidie archeologisch onderzoek

  Subsidie voor het uitvoeren van specialistisch eco-archeologisch onderzoek en het conserveren van eco-archeologische waarden. De subsidie kan worden aangevraagd door waterschappen, gemeenten, staatsbosbeheer, universiteiten en organisaties die specialistisch eco-archeologisch onderzoek uitvoeren. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.500. In...

 8. Subsidies

  Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare mensen

  Subsidie voor projecten gericht op de samenredzaamheid of participatie van kwetsbare mensen die door bijvoorbeeld hun sociaalmaatschappelijke of sociaaleconomische situatie, ziektebeeld en/of aandoening niet in staat zijn om  te participeren in de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van cultuur. De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt indien bij het project...