Subsidies en fondsen voor Archiveren

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers, bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers, onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of...

 2. Subsidies

  Subsidie conserveringsprojecten archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen

  Financiering conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. ...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening

  Subsidie gericht op het stimuleren en ondersteunen van initiatieven en projecten op het gebied van het (inter)nationale archief- en bibliotheekwezen en van de ontwikkeling van de informatiedienstverlening in de breedste zin van het woord. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie historisch waardevolle geschriften

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het restaureren en/of conserveren, raadplegen en/of archiveren van historisch waardevolle geschriften....