Subsidies en fondsen voor Archiveren

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Subsidie gericht op het bevorderen van kunst en letteren in Nederland, waarbij het fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor podiumkunsten en muziek

  Subsidie voor projecten op het gebied van podiumkunsten en muziek, zoals festivals en muziektheatervoorstellingen. Ondersteuning van muziek educatie en initiatieven die bijdragen aan de promotie en...

 • Subsidies

  Subsidie conserveringsprojecten archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen

  Financiering van conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Daarnaast financiert het programma onderzoek op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie historisch geschriften

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van het restaureren en/of conserveren, raadplegen en/of archiveren van historisch waardevolle geschriften. De subsidie bedraagt over het algemeen...