Subsidie conserveringsprojecten archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen

Subsidies
Financiering conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. 

Toepassing

Metamorfoze financiert conserveringsprojecten voor het behoud van archieven en collecties van archiefinstellingen, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. 

Archieven en Collecties (AC)
Conserveren en digitaliseren van archieven en collecties, uniek materiaal van nationaal belang dat onderhevig is aan verval.

Boeken, Kranten en Tijdschriften (BKT)
Conservering van boeken (en andere monografieën), kranten en tijdschriften (en andere periodieken), papieren publicaties die in Nederland zijn geproduceerd of die Nederlandstalig zijn, (grotendeels) uit de periode 1840-1960, die zich bevinden in de collectie van instellingen met een bewaarfunctie.

Daarnaast financiert Metamorfoze onderzoek op het gebied van papierconservering.

Aanvragen

Instellingen kunnen projectvoorstellen indienen bij Bureau Metamorfoze. Het Bureau Metamorfoze toetst of de voorstellen voldoen aan de voorwaarden, en draagt de projecten ter goedkeuring voor aan de Adviescommissie van Metamorfoze.

Relevante links