Subsidies en fondsen voor Armoede

 • Fondsen

  Subsidie voor projecten in binnen- en buitenland op het gebied van gezondheid, kinderen en onderwijs

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het verbeteren van de levenssituatie van mensen. Hierbij richt het fonds zich op drie speerpunten: gezondheid, kinderen en onderwijs. De subsidie kan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. lokale projecten, noodhulp en structurele hulp

  Subsidie voor lokale projecten gericht op (verbeteren van) het welzijn en de omstandigheden van noodlijdende personen wereldwijd en het wereldwijd ondersteunen en verlenen van noodhulp, structurele...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking, gezondheidszorg en religie

  Financieel ondersteunen van algemeen nut beogende organisaties en particuliere personen, waarbij het fonds met name gericht is op welzijn, onderwijs, wetenschap en onderzoek, gezondheidszorg, jeugd-...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor algemeen welzijn hulpbehoevende mensen

  Subsidie voor projecten of activiteiten gericht op het bevorderen van het welzijn van de hulpbehoevende mens. Hierbij kan het gaan om ondersteuning bij sociaaleconomische achterstand, ondersteuning...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen, o.a. in Afrika

  Subsidie voor andere stichtingen en organisaties die eraan bijdragen dat het mensen een zodanig inkomen realiseren dat ze zelfredzaam zijn. In Nederland richten het fonds zich op mensen met een...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor privé personen en organisaties en projecten met een maatschappelijk belang

  Financieel ondersteunen van privépersonen die daarvoor in aanmerking komen naar oordeel van het fonds. Hierbij kan het o.a. gaan om studiedoeleinden, medische behandeling, operatiekosten, ziektekosten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor milieu, cultuur, gezondheid, onderzoek, armoedebestrijding en mensenrechten

  Financieel ondersteunen van projecten en goede doelen op het gebied van: milieu, cultuur, gezondheid, bestrijding van armoede, bescherming van mensenrechten. Het fonds steunt hierbij doelen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op ouderen, ouderenzorg, sociale projecten en armoedebestrijding

  Subsidie voor initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Het fonds kent een aantal subsidieprogramma's. Het algemeen subsidieprogramma staat open...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie rondom de thema's kerk, samenleving en mensen in nood

  Subsidie voor organisaties en projecten rondom de thema's kerk, sociale zorg, gemeenschapsvorming, recreatie met zorg en mensen in nood die leven op of onder het bestaansminimum. Hierbij kan het gaan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, gezondheid, sport en welzijn

  Particuliere, internationale filantropische organisatie die subsidies verleent aan non-profit organisaties op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, onderzoek, gezondheid en sport, en sociaal...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor privé personen en maatschappelijke organisaties, gericht op maatschappelijke, humanitaire en economische hulp

  Individuele hulp en financiële ondersteuning van (maatschappelijke) organisaties die zich met armoedebestrijding bezig houden. Het werkgebied van het fonds richt zich op Nederland, Duitsland, Polen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kinderen in nood

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op het creëren van betere levensomstandigheden voor kinderen in nood. Het fonds is internationaal actief. Je kunt de subsidie het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instelingen en projecten gericht op kinderen, jongeren en gezinnen

  Het financieel ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen op het gebied van opvoeding, onderwijs, opleiding en vorming. Per jaar is er ca. € 3279,99 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie sociaal-culturele initiatieven en minder kansrijke groepen

  Financiële steun voor projecten die zorgen dat het leven van de minder kansrijke groepen uit de samenleving beter wordt en voor sociaal-culturele initiatieven voor mensen die het minder gemakkelijk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

  Directe en indirecte financiële voor steunbehoevende personen en sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De financiële ondersteuning is gericht op meerdere continenten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie en cultuur in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van medische, sociale, educatieve en culturele projecten en organisaties in binnen- en buitenland, zoals gehandicaptenzorg in de derde wereld en kleinschalige opera en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten ontwikkelingslanden en andere arme landen

  Financieel ondersteunen van Nederlandse organisaties en instellingen die actief zijn in de derde wereld en andere arme landen, en zich o.a. bezig houden met het "lenigen van de nood", om zo bij te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en gezondheidszorg

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en gezondheidszorg. Er zijn geen geografisch beperkingen ten aanzien van de projecten die het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectief van kinderen, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden en toekomstperspectief van kinderen uit niet vermogende gezinnen in achterstandssituaties c.q. uit sociaal...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kwetsbare mensen zonder thuis

  Subsidie voor organisaties en projecten die er voor zorgen dat er in de samenleving een plek is voor iedereen en dat er voor iedereen een thuis is zodat mensen in kwetsbare situaties niet...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten kinderen

  Financieel ondersteunen van projecten waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld. Het fonds is internationaal actief. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. gezondheidszorg, internationale hulpverlening, kinderrechten en onderwijs

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gezondheidszorg, internationale hulpverlening, medisch onderzoek en bestrijding en voorkoming van ziekten, kunst en cultuur...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op de minder bedeelde in deze wereld

  Subsidie voor projecten die zich inzetten voor de minder bedeelde in deze wereld. Er worden projecten ondersteund in binnen- en buitenland. Het fonds richt zich vooral op het ondersteunen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op stille armoede en humanitaire projecten

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op de zogenaamde "stille armoede", waaronder ook instellingen die een humanitair of maatschappelijk belang beogen. Voorbeelden hiervan zijn...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Microkrediet

  Subsidie voor projecten en instellingen gericht op mensen in nood

  Financieel ondersteunen organisaties en projecten gericht op het helpen van mensen in nood, al dan niet door tussenkomst van kerken of andere instellingen. De subsidie wordt verstrekt aan kerken...