Subsidies en fondsen voor Arts

 • Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie charitatieve instellingen die een goed doel nastreven

  Financiële ondersteuning voor charitatieve instellingen die een goed doel nastreven, en zich richten op het algemeen belang. Per jaar is er ca. € 35.100 aan subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie...

 • Subsidies,
  Sponsoring

  Subsidie voor instellingen en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg, waaronder wetenschappelijke initiatieven

  Financiële ondersteuning van projecten van instellingen en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg, waaronder wetenschappelijke initiatieven. Het project dient verband te houden met (in)directe...

 • Subsidies

  Subsidie voor opleiding tot abortusarts

  Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts of sedationist. Voor een opleiding tot sedationist liggen de subsidiebedragen tussen de € 9.565 en € 21.263...