Subsidies en fondsen voor Arts

  1. Subsidies

    Subsidie voor medische zorg aan onverzekerden

    Subsidie voor zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde verzekeringsplichtige, zoals onverzekerde dak- en thuislozen....