Subsidies en fondsen voor Arts

  1. Subsidies

    Subsidie voor opleiding tot abortusarts

    Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts. De subsidie bedraag € 35.371 tot € 58.364 per opleidingsplaats per trimester. ...

  2. Subsidies

    Subsidie voor medische zorg aan onverzekerden

    Subsidie voor zorgaanbieders voor het verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde verzekeringsplichtige, zoals onverzekerde dak- en thuislozen. Je moet de subsidie aanvragen uiterlijk de laatste dag van het kwartaal dat de zorg verleend is. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....