Subsidies en fondsen voor Asbestose

  • Subsidies,
    Fiscale regelingen

    Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

    Alle mensen met de ziekte maligne mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. De tegemoetkoming bedraagt € 22.839,-. Aanvragen kun je online indienen...