Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

Subsidies, Fiscale regelingen

Alle mensen met de ziekte maligne mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid, indien zij bij leven een aanvraag indienen. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. Ook nabestaanden van asbestslachtoffers kunnen een beroep doen op het IAS. 

TAS REGELING VOOR MESOTHELIOOM SLACHTOFFERS
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014 (TAS) als: