Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

Subsidies,
Fiscale regelingen
Alle mensen met de ziekte maligne mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. De tegemoetkoming bedraagt € 22.839,-. Aanvragen kun je online indienen. 

Doelgroep

De TAS-regeling geldt voor asbestslachtoffers die als werknemer contact hebben gehad met asbest.

De TNS-regeling is van toepassing voor asbestslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld (bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu).​

Voorwaarden

Asbestose (Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014 (TAS))

 • u heeft zich bij leven aangemeld bij het IAS;​
 • u bent als werknemer langdurig en intensief blootgesteld geweest aan asbest;​
 • u werkte in Nederland;​
 • de diagnose asbestose is bij u bevestigd door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);​
 • u heeft geen betaling ontvangen in verband met asbestose van € 22.839,- (2023) of meer; ​
 • u heeft geen betaling ontvangen van een buitenlandse voorziening voor asbestoseslachtoffers of een aanvraag daarvoor heeft ingediend waarop nog niet is beslist;​
 • u werkt mee met de bemiddeling voor een schadevergoeding, in het geval er een werkgever aansprakelijk is te stellen voor uw ziekte.​

Asbestose (Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van asbestose (TNS))

 • u heeft zich bij leven aangemeld bij het IAS;​
 • de diagnose asbestose bij u is bevestigd door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);​
 • de blootstelling dient beroepsmatig (bijvoorbeeld als zzp’er) langdurig en intensief te zijn;
 • u komt niet in aanmerking voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (Regeling TAS);​
 • u heeft een periode van minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland gewoond. Deze periode is gelegen tussen 10 en 60 jaar vóór het tijdstip van uw aanvraag;​
 • u heeft geen betaling ontvangen in verband met de ziekte asbestose van  € 22.839,- (2023) of meer;​
 • u heeft geen betaling ontvangen van een buitenlandse voorziening voor asbestose slachtoffers of een aanvraag daarvoor heeft ingediend waarop nog niet is beslist;​
 • u geeft een machtiging om de tegemoetkoming via de rechter te verhalen. Indien de veroorzaker een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend.​

Restricties

Asbestose (Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van asbestose (TNS))

 • Er is geen recht op de Regeling TNS voor asbestose slachtoffers als huisgenoot/privéblootstelling (bijvoorbeeld milieu/niet-beroepsmatig).

Bedragen

Het bedrag voor de tegemoetkoming bedraagt in 2023 € 22.839,-. Dit geldt zowel voor de TAS-Regeling, de TNS-Regeling als de mesothelioom regeling. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. ​

Asbestslachtoffers die als werknemer in contact zijn geweest met asbest kunnen recht hebben op een schadevergoeding van de (vroegere) werkgever. Het IAS bemiddelt dan tussen het asbestslachtoffer en de (ex-)werkgever over een schadevergoeding. Soms is de werkgever verzekerd, dan bemiddelt het IAS met de verzekeraar van de werkgever. Het normbedrag voor de schadevergoeding is afhankelijk van het longfunctieverlies en bedraagt in 2023 € 26.792,-, € 50.891,- of € 74.991,-. Ook deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. ​

Aanvragen

Aanvragen kun je online indienen. (zie links) 

Wanneer het gaat om mesothelioom hoeft u niet te wachten of een definitieve diagnose, ook bij een vermoeden kunt u zich alvast aanmelden. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand