Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

Subsidies,
Fiscale regelingen
Alle mensen met de ziekte maligne mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid, indien zij bij leven een aanvraag indienen. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. Ook nabestaanden van asbestslachtoffers kunnen een beroep doen op het IAS. 

TAS REGELING VOOR MESOTHELIOOM SLACHTOFFERS
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014 (TAS) als:

 • u (of uw huisgenoot) als werknemer blootgesteld bent geweest aan asbest;
 • u (of uw huisgenoot) in Nederland werkte;
 • de diagnose maligne mesothelioom bij u is bevestigd door het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
 • u (of uw huisgenoot) geen betaling heeft ontvangen in verband met mesothelioom van € 19.417,- (2015) of meer;
 • u (of uw huisgenoot) een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de werkgever een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend).

Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers heeft gedaan. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

 • de echtgenoot, echtgenote of partner;
 • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
 • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 19.417,- (2015).

Nabestaanden van mesothelioomslachtoffers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 3.142,– voor materiële schade en € 3.142,– voor overlijdensschade.

TAS REGELING VOOR ASBESTOSE SLACHTOFFERS
U kunt in aanmerking komen voor een voorschot op grond van de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers 2014 (TAS) als:

 • u als werknemer ten minste 15 jaar vóór het moment waarop de diagnose longfibrose door de behandelend arts bij u is gesteld intensief en langdurig aan asbest bent blootgesteld;
 • u in Nederland werkte;
 • de diagnose asbestose bij u is bevestigd door het Nederlands Asbestose Panel (NAP), een expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Het NAP beoordeelt ook de ernst van uw longfunctiestoornis op basis van de classificatie van de American Medical Association (AMA) (zie hieronder). Vanaf klasse 2 komt u in aanmerking voor het voorschot.
 • AMA Klasse 0: geen voorschot
 • AMA klasse 1: geen voorschot
 • AMA klasse 2: € 19.417,-
 • AMA klasse 3: € 19.417,-
 • AMA klasse 4: € 19.417,-
 • u geen betaling heeft ontvangen in verband met asbestose of mesothelioom;
 • u een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de werkgever een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend).

Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers heeft gedaan. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

 • de echtgenoot, echtgenote of partner;
 • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
 • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 19.417,- (2015).

TOEPASSINGSGEBIED TNS REGELING VOOR MESOTHELIOOM SLACHTOFFERS
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) als:

 • de diagnose maligne mesothelioom bij u is bevestigd door het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of door de expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT);
 • u niet in aanmerking komt voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (Regeling TAS);
 • u een periode van minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland heeft gewoond. Deze periode is gelegen tussen 10 en 60 jaar vóór het tijdstip van uw aanvraag;
 • u geen vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen in verband met de ziekte mesothelioom van € 19.417,- (2015) of meer;
 • u geen betaling op grond van een buitenlandse voorziening voor mesothelioomslachtoffers heeft ontvangen of een aanvraag daarvoor ingediend waarop nog niet is beslist;
 • u een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de veroorzaker een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend).

Verder dient u alle inlichtingen en zo mogelijk bewijsstukken te verstrekken inzake de blootstelling aan asbest en de periode waarin de blootstelling heeft plaatsgevonden. Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer zelf al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers heeft gedaan. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

 • de echtgenoot, echtgenote of partner;
 • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
 • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 19.417,- (2015).

TOEPASINGSGEBIED TNS REGELING VOOR ASBESTOSE SLACHTOFFERS
U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op grond van de Regeling niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS) als:

 • u beroepsmatig, bijvoorbeeld als zelfstandige, ten minste 15 jaar vóór het moment waarop de diagnose longfibrose door de behandelend arts bij u is gesteld intensief en langdurig aan asbest bent blootgesteld;
 • de diagnose asbestose bij u is bevestigd door het Nederlands Asbestose Panel (NAP), een expertgroep van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Het NAP beoordeelt ook de ernst van uw longfunctiestoornis op basis van de classificatie van de American Medical Association (AMA) (zie hieronder). Vanaf klasse 2 komt u in aanmerking voor het voorschot.
 • AMA klasse 0: geen voorschot
 • AMA klasse 1: geen voorschot
 • AMA klasse 2: € 19.417,-
 • AMA klasse 3: € 19.417,-
 • AMA klasse 4: € 19.417,-
 • u niet in aanmerking komt voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (Regeling TAS);
 • u een periode van minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland heeft gewoond. Deze periode is gelegen tussen 10 en 60 jaar vóór het tijdstip van uw aanvraag;
 • u geen vergoeding voor immateriële schade heeft ontvangen in verband met de ziekte mesothelioom of asbestose;
 • u een machtiging afgeeft om de kosten via de rechter te verhalen. (Indien de veroorzaker een schadevergoeding betaalt, wordt de tegemoetkoming hiermee verrekend).

Verder dient u alle inlichtingen en zo mogelijk bewijsstukken te verstrekken inzake de blootstelling aan asbest en de periode waarin de blootstelling heeft plaatsgevonden. Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer zelf al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers heeft gedaan. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

 • de echtgenoot, echtgenote of partner;
 • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
 • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde.

De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 19.417,- (2015).

AANVRAGEN 
U kunt via een online aanvraagformulier bij het Instituut Asbestslechtoffers een aanvraag indienen (zie links).

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand