Looncompensatie bij ziekte

Subsidies
Uitbetaling van de ziektewetuitkering wanneer je iemand met een arbeidshandicap of ziekte aanneemt. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. 

Toepassing

Wil je iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan kun je gebruikmaken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. 

Voorwaarden

Je werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij heeft een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering.
  • Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs. En hij komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
  • Hij heeft een verklaring van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
  • Hij heeft een WSW-indicatie.
  • Hij is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.

Restrictie

Regeling niet van toepassing voor een WSW-bedrijf.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Is je werknemer bij zijn vorige werkgever arbeidsongeschikt geworden? En heeft hij toen geen WIA-uitkering gekregen omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was? Dan heeft hij toch recht op een no-riskpolis in de volgende gevallen:

  • Op de eerste dag van de 13 weken voor het einde van de wachttijd WIA had hij geen andere werkgever dan bij wie hij ziek is geworden. Of als je werknemer wel een andere werkgever had, dan werkte hij daar al toen de wachttijd WIA begon. Een proefplaatsing of detachering is geen dienstverband.
  • Hij kon geen eigen of passend werk doen bij het oorspronkelijke bedrijf.
  • Hij komt binnen 5 jaar na de wachttijd WIA bij je in dienst.

In de beslissing over de WIA-uitkering staat of de werknemer recht op de no-riskpolis heeft. Hij hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen, deze geldt automatisch. Weet hij niet zeker of hij een no-riskpolis heeft? Dan kan hij dit bij het UWV  navragen. De no-riskpolis begint zodra de werknemer bij je in dienst komt.

Subsidie

In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Bijvoorbeeld als de werknemer al een ernstige ziekte had. Uw werknemer kan dan verlenging van de no-riskpolis aanvragen.

Looptijd

De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering.

Heeft je werknemer een Wajong-uitkering (gehad) of heeft hij een WSW-indicatie? Dan geldt de no-riskpolis zolang hij werkt. Verlenging aanvragen is dan ook niet nodig.