Subsidie van twee maanden voor aannemen personeel met uitkering

Subsidies, Fiscale regelingen
Wanneer je iemand met een uitkering in dienst neemt, en niet weet of deze geschikt is voor het werk, kun je deze met behoud van uitkering maximaal twee maanden laten werken. Je hoeft in deze periode geen loon te betalen.

Toepassing

Wil je iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen en weet je niet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen. Hij werkt dan 2 maanden bij je met behoud van zijn uitkering. Je hoeft dan geen loon te betalen.

Deze periode is net zolang als de maximale proeftijd bij begin van een dienstverband.

Voorwaarden

  • Je moet de intentie hebben om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden, minimaal voor hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.
  • Tijdens de proefplaatsing kijk je of de werknemer geschikt is voor de functie.
  • Je sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.
  • Als de werknemer een WW-uitkering heeft, moet hij minimaal 3 maanden werkloos zijn en moet het duidelijk zijn dat de werknemer zonder hulp moeilijk aan werk kan komen.

Periode

Een proefplaatsing duurt standaard maximaal twee maanden. Je kunt echter op het formulier 'Aanvraag proefplaatsing' aangeven waarom je meer tijd nodig heeft om de werknemer te beoordelen.

Een proefplaatsing kan maximaal 6 maanden duren.

Aanvragen

Online via de website van de verstrekker (zie links).