Subsidie van twee maanden voor aannemen personeel met uitkering

Subsidies, Fiscale regelingen

Wanneer je iemand met een uitkering in dienst neemt, en niet weet of deze geschikt is voor het werk, kun je deze met behoud van uitkering maximaal twee maanden laten werken. Je hoeft in deze periode geen loon te betalen.

Toepassing

Wil je iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen en weet je niet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen. Hij werkt dan 2 maanden bij je met behoud van zijn uitkering. Je hoeft dan geen loon te betalen.